Irlandzki skarb państwa do spółki z Apple stanęło przed poważnym problemem finansowym. Owocem dwuletniego śledztwa prowadzonego przez komisję europejską jest wyrok, który zobowiązuje firmę do zapłacenia kary w wysokości ponad 13 mld euro za unikanie płacenia podatków. Jest to najwyższa tego rodzaju sankcja w historii Unii Europejskiej.

Korzeni tej bezprecedensowej sytuacji należy doszukiwać się jeszcze w roku 1991, kiedy to po negocjacjach Apple i rządu Irlandii ten drugi zdecydował się na przyznanie firmie specjalnych korzyści podatkowych. Kolejna podobna sytuacja miała miejsce w roku 2007. Dzięki zawartym ustaleniom gigant z Cupertino mógł omijać system podatkowy Unii Europejskiej.

Wyrokiem Komisji Europejskiej firma Apple została jednak zobowiązana do uregulowania nieopłaconych podatków w latach od 2003 do 2014 roku. Kwota ta opiewa na 13 miliardów euro, jednak mają do niej zostać doliczone odsetki. Na razie nie wiadomo jednak ile dokładnie będą one wynosić.

Apple wraz z władzami Irlandii oczywiście nie zgodziły się z powyższą decyzją i zapowiedziały odwołanie od wyroku. Warto przypomnieć, że przez wiele lat Irlandia dla wielu przedsiębiorstw pełniła w Europie funkcję raju podatkowego.