Zgromadzenie Ogólne ONZ we wrześniu 2021 roku zbierze kraje do dyskusji na temat podjęcia wspólnych działań w celu rozwiązania globalnego kryzysu środowiskowego. Spotkania ONZ odbędą się w Kunming w Chinach oraz na konferencji klimatycznej (COP26) w Glasgow w Wielkiej Brytanii. "Przed tymi kluczowymi spotkaniami my - redaktorzy czasopism zdrowotnych na całym świecie - wzywamy do podjęcia pilnych działań w celu utrzymania wzrostu średniej globalnej temperatury poniżej 1,5°C, powstrzymania niszczenia przyrody i ochrony zdrowia." czytamy na bmj.com

Logo

Nauka mówi wprost - globalny wzrost o 1,5°C powyżej średniej sprzed epoki przemysłowej oraz ciągła utrata różnorodności biologicznej grozi katastrofalnymi szkodami dla zdrowia, których nie będzie można odwrócić. Zagrożenia dla zdrowia wynikające ze wzrostu temperatury powyżej 1,5°C są już dobrze znane. W ciągu ostatnich 20 lat umieralność z powodu upałów wśród osób w wieku powyżej 65 lat wzrosła o ponad 50%. Wysokie temperatury powodują zwiększone odwodnienie i utratę funkcji nerek, nowotwory skórne, infekcje tropikalne, niekorzystne skutki dla zdrowia psychicznego, alergie oraz chorobowość i śmiertelność sercowo-naczyniową oraz płucną.

Cele są łatwe do ustalenia ale bardzo trudne do osiągnięcia. Narasta zaniepokojenie, że wzrost temperatury powyżej 1,5°C zaczyna być postrzegany przez wpływowych członków globalnej społeczności jako nieunikniony, a nawet akceptowalny. W związku z tym obecne strategie redukcji emisji dwutlenku węgla do zera, do połowy obecnego stulecia wydają się mało prawdopodobne. Wzrost temperatury, który przekroczy 2°C będzie katastrofalnym skutkiem dla zdrowia ludzkości i stabilności środowiska.

Zobowiązania do redukcji emisji gazów cieplarnianych muszą podjąć wszystkie kraje. Kraje bogatsze będą musiały szybciej ograniczać emisje, dokonując redukcji do 2030 roku i osiągając zerowe emisje przed 2050 rokiem. Aby jednak móc osiągać takie cele, rządy wszystkich krajów muszą dokonać zmian w sposobie organizacji naszych społeczeństw i gospodarek oraz w sposobie życia. Obecna strategia zachęcania rynków do zamiany brudnych technologii na czystsze nie wystarczy. Kraje o wysokich dochodach muszą wypełnić i wykroczyć nawet poza swoje zobowiązanie do dostarczania 100 miliardów dolarów rocznie, pokrywając tym samym niedobory finansowe na rzecz ochrony środowiska w 2020 roku i zwiększając jeszcze tę kwotę z kolejnymi latami. Konieczne jest zebranie dodatkowych funduszy, aby zrekompensować nieuniknione straty i szkody spowodowane skutkami kryzysu ekologicznego

Największym zagrożeniem dla zdrowia publicznego jest ciągłe niepowodzenie światowych liderów w utrzymaniu wzrostu temperatury na świecie poniżej 1,5°C. Należy dokonać pilnych zmian obejmujących całe społeczeństwo na świecie, które doprowadzi do poprawy warunków życia na Ziemi i przyczyni się znacznie do poprawy zdrowia ludzkiego.

Źródło z przypisami bmj.com/content/374/bmj.n1734