Ruszył nowy projekt ACADEMICA. Jest to innowacyjny system elektronicznych wypożyczeń, umożliwiający bezpłatny dostęp do setek tysięcy publikacji naukowych z każdej biblioteki w Polsce.
Otwarcie zasobów Biblioteki Narodowej to bez wątpienia rewolucyjny krok w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń użytkownicy bibliotek w całym kraju otrzymują dostęp do wszystkich dziedzin wiedzy.

Nowa technologia pozwala na rozwiązania, w których student z niewielkiego miasta oddalonego nawet kilkaset kilometrów od Warszawy będzie miał dostęp do najnowszych publikacji i przez to - najnowszych trendów w danej dziedzinie nauki. ACADEMICA urzeczywistnia jego marzenia
- powiedział dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

System ACADEMICA odchodzi od tradycyjnej formy wypożyczalni międzybibliotecznej, zastępując ją wypożyczalnią w formie cyfrowej. Opiera się na sieci komputerowych terminali w bibliotekach naukowych i publicznych w całej Polsce. Użytkownik za pomocą terminala ma dostęp do monografii, podręczników, skryptów oraz całych numerów czasopism naukowych - wydań archiwalnych, a także tych najbardziej aktualnych.

ACADEMICA to obecnie baza ponad pół miliona publikacji ze wszystkich dziedzin. Co ważne, będzie znacznie większa, ponieważ jest stale powiększana. Każdego dnia system wzbogaca się o prawie 2 tysiące nowych tytułów. Stale rozbudowywane zasoby oparte są na Repozytorium Biblioteki Narodowej.

Projekt Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA jest realizowany pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. Jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

[Łukasz Szewczyk]