Sieć Vectra w trzecim kwartale 2014 roku zwiększyła liczbę użytkowników do ponad 1,2 tys.. W samym trzecim kwartale 2014 roku operator notuje wzrost ogólnej liczby użytkowników telewizji, przybywa abonentów internetu oraz telefonii stacjonarnej.

Sieć Vectra na koniec września 2014 roku obsługiwała 11,2 tys. abonentów. To oznacza, że w ciągu trzeciego kwartału operator pozyskał ponad 1,2 tys., a w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej operator zanotował wzrost o 39,6 tys. abonentów.

Z danych operatora wynika także, że z usług telewizyjnych sieci Vectra korzysta 839,6 tys. abonentów (wzrost o 2,5 tys. w trzecim kwartale i wzrost o 23,8 tys. w ujęciu rocznym), z czego 603 tys. to abonenci telewizji cyfrowej (wzrost o 13,8 tys. w trzecim kwartale i wzrost o 88,4 tys. w ciągu roku). Do 236,5 tys. zmalała liczba użytkowników telewizji analogowej (spadek o 11,3 tys. w trzecim kwartale i spadek o 64,7 tys. w ciągu roku).

Z internetu stacjonarnego sieci Vectra korzysta 482,2 tys. abonentów (wzrost o3,9 tys. w trzecim kwartale i wzrost o 55,9 tys. w ciągu roku. Natomiast z internetu mobilnego korzysta 24,8 tys. abonentów (spadek o ponad 2,6 tys. abonentów w ciągu roku).

Z telefonii stacjonarnej w sieci Vectra korzysta już 176,1 tys. abonentów, co oznacza że w ciągu ostatniego kwartału liczba abonentów tej usługi wzrosła o 0,5 tys. abonentów, a w ciągu roku aż o 19,5 tys. klientów.

[Łukasz Szewczyk]