Google uruchamia nowy program Internetowe Rewolucje, który pozwoli przedsiębiorcom podnieść kompetencje cyfrowe i przygotować się do rozwoju i ekspansji zagranicznej w warunkach jednolitego rynku cyfrowego.

Google rozpoczyna program Internetowe Rewolucje, który do końca 2016 roku zapewni bezpośrednie wsparcie w rozwoju kompetencji cyfrowych 100 tys. obecnych i przyszłych przedsiębiorców w Polsce. Dzięki pozyskanym umiejętnościom przedsiębiorcy będą w stanie nie tylko wprowadzić rozwiązania internetowe w swojej działalności, ale przede wszystkim zrobić to świadomie i w optymalny dla swoich potrzeb sposób. Dla niektórych firm może to oznaczać po prostu obecność w internecie, dla innych nastawienie na użytkowników internetu mobilnego, wdrożenie sprzedaży internetowej lub wykorzystanie narzędzi w chmurze, niektóre z kolei mogą rozpocząć cyfrowy eksport.

Pilotaż programu rozpocznie się w województwie śląskim już na początku lipca. Firmy będą mogły skorzystać z indywidualnych warsztatów dotyczących wykorzystania rozwiązań adekwatnych do ich potrzeb, a także uczestniczyć w otwartych sesjach szkoleniowych. Google zapewni kilkudziesięciu ekspertów, którzy w wybranych lokalizacjach w głównych miastach aglomeracji górnośląskiej będą doradzali przedsiębiorcom, w jaki sposób skutecznie wykorzystać rozwiązania internetowe w biznesie. Bazując na doświadczeniach z pilotażu, jesienią Google rozpocznie działania w skali ogólnopolskiej, a następnie rozbuduje program edukacyjny w oparciu o platformę online.

Patronami ogólnopolskimi programu Internetowe Rewolucje są Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Konfederacja Lewiatan oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Jednolity rynek cyfrowy zniesie bariery w handlu i usługach elektronicznych ? to wielka szansa, ale też duże wyzwanie dla polskiej gospodarki, tym bardziej że poziom przyswajania technologii cyfrowych przez nasz sektor MŚP jest wciąż bardzo niski. W ramach programu Internetowe Rewolucje chcemy zapewnić bezpośrednie wsparcie polskim przedsiębiorcom w rozwoju tych umiejętności, które mogą przesądzić o sukcesie ich firm na rynku europejskim, a nawet globalnym
? podkreśla Agnieszka Hryniewicz-Bieniek, dyrektor Google Polska.

Polska gospodarka rozwija się stabilnie, ale przeszkodą na drodze dalszego wzrostu jest jej niski poziom ucyfrowienia. Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w klasyfikacji UE pod tym względem, pozostając w tyle nie tylko za wszystkimi państwami "starej" Unii, ale nawet za większością nowych krajów członkowskich. Główną przyczyną tej sytuacji jest niski poziom adaptacji narzędzi internetowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które są fundamentem polskiej gospodarki.

Kompetencje cyfrowe to dzisiaj część podstawowych kompetencji biznesowych. Jednak ciągle zbyt dużo przedsiębiorców tego nie dostrzega. Posiadanie komputera, laptopa, smartfona to dopiero początek. Trzeba wiedzieć, nie tylko jak z nich korzystać, ale przede wszystkim do czego w biznesie mogą być użyteczne. I tu już mamy poważne problemy ? ciągle zbyt dużo firm nie widzi potrzeby posiadania własnej strony internetowej, a wśród tych, które ją mają, część nie za bardzo wie, do czego może być biznesowo wykorzystywana. I do czego sam internet może być wykorzystywany. A świat ucieka
? mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Unia Europejska planuje zburzyć mury regulacyjne i połączyć 28 rynków krajowych w jeden cyfrowy rynek europejski. Ma się to przyczynić do wzrostu europejskiej gospodarki o 415 mld euro rocznie oraz do stworzenia 3,8 mln miejsc pracy. W kontekście jednolitego rynku cyfrowego to właśnie poziom przyswojenia technologii cyfrowych przez MŚP będzie przesądzał o ich sukcesie lub porażce, a w konsekwencji - o kondycji polskiej gospodarki.

[Łukasz Szewczyk]