Seagate i Micron popisały umowę o strategicznym partnerstwie. Na jej mocy pierwsza z firm będzie budować swoje nośniki SSD przy wykorzystaniu pamięci flash NAND produkowanej przez Microna.

Jak poinformowały obydwie firmy, współpraca dotyczyć ma rynku korporacyjnego. Więc kości pamięci NAND z pewnością wykorzystywane będą do budowy nośników SSD dedykowanych właśnie na ten rynek. Oba przedsiębiorstwa mają ściśle współpracować, by zdobyć jak największe udziały w rynku. Początkowo Seagate i Micron mają skupić się na SSD klasy korporacyjnej, w którym mają zostać wykorzystane kości eMLC lub SLC.

Okres współpracy pomiędzy firmami określony został na trzy lata z możliwością przedłużenia.