Międzynarodowy zespół naukowców bije na alarm, ostrzegając, że nasz globalny problem zanieczyszczenia plastikiem może zbliżać się do punktu bez powrotu. W nowym badaniu opublikowanym w czasopiśmie Science naukowcy stwierdzili, że nasza planeta przegrywa z zanieczyszczeniami z plastiku i że wszystko to, zbliża się już do punktu krytycznego. Tworzywa sztuczne są "słabo odwracalnym zanieczyszczeniem", argumentuje zespół, ponieważ ulegają one bardzo powolnej degradacji i są poddawane recyklingowi w niewystarczających ilościach.

Trashplastic

"Plastik jest głęboko zakorzeniony w naszym społeczeństwie i wszędzie wycieka do środowiska, nawet w krajach o dobrej infrastrukturze utylizacji odpadów", powiedział Matthew MacLeod, profesor na Uniwersytecie Sztokholmskim i główny autor badania. Pomimo rosnącej świadomości tego problemu, zanieczyszczenie plastikiem wciąż ma tendencję wzrostową, argumentował zespół prowadzony przez McLeod. Naukowcy uważają, że zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi to nie tylko kwestia środowiskowa, ale także polityczna i ekonomiczna.

Plastic2

"Świat promuje rozwiązania technologiczne do recyklingu i usuwania plastiku ze środowiska" - powiedział Mine Tekman, doktorant w Instytucie Alfreda Wegenera w Niemczech i współautor badania. Jako konsumenci wierzymy, że gdy odpowiednio oddzielimy nasze plastikowe śmieci, wszystkie one zostaną w magiczny sposób poddane recyklingowi. To jednak za mało. "Ograniczenie emisji wymaga drastycznych działań, takich jak ograniczenie produkcji pierwotnego plastiku w celu zwiększenia wartości plastiku z recyklingu i zakaz eksportu odpadów z tworzyw sztucznych, chyba że do kraju o lepszym recyklingu" - argumentował Tekman.