Sieć T-Mobile Polska trzeci kwartał 2015 roku zakończyła spadkiem liczby abonentów do ponad 15,69 mln użytkowników. W porównaniu do drugiego kwartału tego roku wzrosły m.in. przychody z usług mobilnych, EBITDA oraz ARPU, jak również sprzedaż usług teleinformatycznych i teletransmisyjnych dla klientów biznesowych.

Na dzień 30 września 2015 roku, T-Mobile Polska obsługiwała bazę 15,696 mln klientów, co w ujęciu rocznym oznacza spadek o 32 tys. klientów. Spółka posiadała 9,056 mln klientów w segmencie usług przedpłaconych (wzrost o 219 tys.) oraz 6,640 mln klientów w segmencie usług abonamentowych (spadek o 251 tys.). Wskaźnik rezygnacji (churn) dla klientów kontraktowych w trzecim kwartale wyniósł 1,1%.

Wskaźnik ARPU dla bazy klientów kontraktowych wyniósł w trzecim kwartale 2015 roku 47 złotych i był wyższy w porównaniu do drugiego kwartału br. o 4,4%. W przypadku klientów usług przedpłaconych ARPU wyniosło 7 złotych i było wyższe o 16,7% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wynik ARPU dla całej bazy klientów w tym okresie wyniósł 24 złote.

W trzecim kwartale 2015 roku przychody całkowite T-Mobile Polska wyniosły 1,638 miliarda złotych i były wyższe o 1,1% w porównaniu do trzeciego kwartału 2014 roku. Natomiast w porównaniu do drugiego kwartału 2015 roku były wyższe o 4,1%. Przychody z usług mobilnych Spółki wyniosły w trzecim kwartale 2015 roku 1,528 miliarda złotych i były wyższe w porównaniu do poprzedniego kwartału br. o 4,4%. Pozostałe przychody Spółki uwzględniające m.in. usługi stacjonarne oraz ICT wyniosły 110 milionów złotych. W trzecim kwartale br. T-Mobile Polska w segmencie klientów biznesowych odnotował wzrost sprzedaży usług teleinformatycznych i teletransmisyjnych o około 73% w porównaniu do wyników uzyskanych przez Spółki przed integracją T-Mobile Polska i GTS Poland w 2015 roku.

- Na wyniki finansowe T-Mobile Polska pozytywny wpływ cały czas wywiera zakończona z sukcesem integracja z GTS Poland. Uzyskane w trzecim kwartale rezultaty stanowią silną podstawę dla zmian, które będą systematycznie wdrażane przez Spółkę. Zmieniamy sposób w jaki się komunikujemy, likwidujemy bariery w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych, jak również transformujemy procesy wewnętrzne. Te wszystkie działania mają nam pomóc w odwróceniu trendów związanych z pozyskiwaniem przez Spółkę nowych klientów z rynku - powiedział Adam Sawicki, Prezes Zarządu T-Mobile Polska S.A.

W okresie od 1 lipca do 30 września 2015 roku EBITDA T-Mobile Polska wyniosła 689 milionów złotych i była wyższa o 10,4% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. W tym samym czasie marża EBITDA wyniosła 42,1% i była wyższa o 3,6 punktu procentowego niż w trzecim kwartale 2014 roku.

[Łukasz Szewczyk]