Od poniedziałku (13 października 2014 roku) sieć TOYA wprowadza nowe, wyższe prędkości dla wszystkich pakietów Internetowych bez zmiany dotychczasowych cen.

W ramach nowej oferty

  • pakiet Lekki zwiększa prędkość pobierania danych z 2 do 3 Mb/s, a prędkości wysyłania do 1 Mb/s
  • pakiet Start zwiększa prędkość pobierania danych z 12 do 15 Mb/s, a prędkości wysyłania do 2 Mb/s
  • pakiet TOYAnet zwiększa prędkość pobierania danych z 30 do 40 Mb/s, a prędkości wysyłania do 6 Mb/s
  • pakiet TOYAnet 60 zmienia się w TOYAnet80 i zwiększa prędkość pobierania danych z 60 do 80 Mb/s, a prędkości wysyłania do 6 Mb/s
  • w przypadku pakietu Toyanet120 prędkość pobierania danych (do 120 Mb/s) pozostaje bez zmian, natomiast prędkości wysyłania zostaje zwiększona do 10 Mb/s

Z naszych obserwacji wynika, że wśród abonentów występuje zjawisko większego zapotrzebowania na wysyłanie danych. Odpowiadając na tę potrzebę, postanowiliśmy powiększyć prędkości "upstream" i to od razu o 100 procent. Nie zwiększaliśmy natomiast prędkości pobierania w najwyższym pakiecie bo według pomiarów i statystyk 120 Mb/s w zupełności pokrywa wszelkie potrzeby, nawet najbardziej zaawansowanych użytkowników
- mówi Jacek Kobierzycki, dyrektor spółki TOYA.

[Łukasz Szewczyk]