Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nałożył na Telewizję Polską karę w wysokości 10 tys. zł za wyemitowanie reklamy piwa w czasie chronionym.

Analiza nadesłanych przez nadawcę materiałów wykazała, że w paśmie programowym pomiędzy 6.00 - 8.00 wyemitowana została reklama piwa. Naruszona został w ten sposób ustawa o radiofonii i telewizji mówiące o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z ustawą reklama i promocja piwa nie może być prowadzona w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6.00 a 20.00, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy. Art. 16b ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji dotyczy zakazu nadawania przekazu handlowego napojów alkoholowych, w zakresie regulowanym przez powyższą ustawę.

[Łukasz Szewczyk]