W Mediolanie, pod przewodnictwem Włoch w Radzie Unii Europejskiej, odbyło się nieformalne posiedzenie rady ministrów państw Unii Europejskiej ds. telekomunikacji. Głównym tematem obrad była przyszłość Internetu i projektowane wspólne stanowisko Europy wobec zarządzania Internetem.

Polska, była reprezentowana przez Małgorzatę Olszewską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Posiedzenie, zorganizowane przez prezydencję włoską, było pierwszym w historii poświęconym w całości internetowi. Zebrani ministrowie stwierdzili, że dotychczasowy model instytucjonalny według którego funkcjonuje Internet powoli wyczerpuje swoje możliwości. Istniejące na świecie tendencje mogą doprowadzić do sytuacji, gdzie Internet przestanie być niepodzielną i interoperacyjną siecią, a stanie się sfragmantaryzowaną, coraz bardziej podzielną technologicznie i prawnie strukturą, które może być bardziej podatna na naciski rządów. Lista wyzwań jest jednak o wiele dłuższa i obejmuje m.in. globalizację i reformę Światowej Korporacji ds. Nazw i Numerów (ICANN), zmiana nadzoru nad funkcją IANA, która jest jedną z kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania domen i adresów IP, na bardziej wielostronny charakter, reformę Internet Governance Forum, czy Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS).

Minister Olszewska stwierdziła, że dotychczasowe zmiany w systemie instytucjonalnym Internetu, w tym ogłoszenie administracji USA o zaprzestaniu pełnienia nadzoru nad funkcją IANA jest krokiem w dobą stronę. Dodatkowo, minister Olszewska opowiedziała się za silną koordynacją europejską w celu wypracowania wspólnego stanowiska Unii na forach, gdzie dyskutowana jest przyszłość Internetu. Europa jest jednym z kluczowych partnerów w dyskusji o światowym Internecie i tylko poprzez prezentowane jednolitego stanowiska, może skutecznie bronić europejskich wartości takich jak: przejrzystość, otwarty i niepodzielny Internet, rządy prawa oraz poszanowanie dla praw człowieka.

Kończąca swoją kadencję, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Neelie Kroes, zaapelowała o szybkie działania oparte na wspólnych celach i wizjach. Podczas debaty ministrowie opowiedzieli się za otwartym, transparentnym i wielostronnym Internetem. Zadaniem nowej Komisji będzie współpraca z państwami w celu zagwarantowania tego stanu rzeczy.

W listopadzie 2014 roku prezydencja włoska planuje przyjęcie wspólnego stanowiska UE wobec zarządzania Internetem. Po opublikowaniu projektu, dokument ten zostanie poddany konsultacjom krajowym.

[Łukasz Szewczyk]