UPC Biznes rozszerza zasięg usług Wirtualnych Sieci Prywatnych (IP VPN). Dotychczas usługa była świadczona w sieci światłowodowej, teraz UPC zaoferuje klientom biznesowym możliwość podłączenia oddziałów firm również w sieci kablowej. Wirtualna Sieć Prywatna dedykowana jest średnim i dużym firmom, które posiadają wiele oddziałów na terenie kraju.

Dostępna dotąd w UPC Biznes usługa IP VPN to rozwiązanie dla firm, które znajdują się w wielu lokalizacjach i wymagają ciągłej komunikacji oraz przesyłu informacji. Łączy ona dowolną liczbę geograficznie oddalonych oddziałów firmy zlokalizowanych na terenie Polski w jedną korporacyjną sieć WAN (Wide Area Network). W praktyce oznacza to, m.in., że korzystając z tej prywatnej sieci nikt z zewnątrz nie będzie miał dostępu do sieci klienta, co jest szczególne istotne np. w komunikacji korporacyjnych systemów informatycznych, rozwiązaniach "w chmurze", jak również połączeniach głosowych, wideokonferencjach, intranecie. W UPC Biznes usługa realizowana jest z wykorzystaniem protokołu MPLS (Multiprotocol Label Switching), co pozwala na efektywne przesyłanie różnych rodzajów danych w obrębie jednej sieci. Od dzisiaj klienci będą mogli skorzystać także z IP VPN w całej sieci kablowej UPC, co umożliwi zintegrowanie różnych rodzajów dostępu w ramach jednej sieci prywatnej.

Z sukcesem zakończyliśmy właśnie realizację projektu wdrożenia w naszej sieci usług transmisji danych. Dzięki przyjętej strategii UPC Biznes, poza siecią światłowodową, będziemy mogli teraz wykorzystać sieć kablową, znacząco zwiększając nasz zasięg. Dla klientów, obok szybkiego i bezpiecznego przesyłu informacji, takie rozwiązanie zapewni także niezawodność systemu i wymierne oszczędności
- powiedziała Agnieszka Zawistowska, Dyrektor UPC Biznes.

Klienci IP VPN w UPC Biznes, w ramach abonamentu otrzymują wsparcie techniczne, monitoring usługi przez 24 godziny dziennie, 365 dni w tygodniu przez wykwalifiwowaną kardę, a także gwarantowaną dostępność i szybkość obsługi serwisowej - gwarancję SLA.

[Łukasz Szewczyk]