Kara aż 5 tys. złotych była przewidziana w regulaminie usług UPC m.in. za podłączenie większej liczby komputerów niż przewidziano w umowie. Nie spodobało się to Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już w 2013 roku wszczął postępowanie przeciwko UPC w sprawie zapisu w umowie, którzy brzmiał tak: Kara za udostępnienie usługi internetowej, DTV, telefonicznej poza lokalem, nielegalne korzystanie z sieci, podłączenie większej liczby komputerów niż określono w Parametrach Technicznych - 5000,00 zł.

Dlaczego 5 tys. zł? Bo tak. Bo czemu nie?

Niestety zdaniem UOKiK taka kara nie odpowiada rzeczywistej szkodzie, jaką mógł ponieść przedsiębiorca. Wydawała się rażąco wygórowana. UOKiK interweniował i wydał decyzję w sprawie UPC.

Dobrą informacją jest to, że UPC Polska zobowiązało się do zmiany kwestionowanego przez nas postanowienia. Oznacza to, że spółka uniknęła kary finansowej, a umowy zostaną zmienione w ciągu 3 miesięcy od momentu uprawomocnienia się decyzji. Nowe postanowienie będzie określało, że kara za podłączenie np. większej ilości komputerów do internetu będzie odpowiadała wysokości miesięcznego abonamentu za każdą osobę lub też podmiot, którym bezprawnie udostępniono usługi UPC Polska
- powiedziała Agnieszka Majchrzak z biura prasowego UOKiK.

Warto zatem pamiętać, że nie każda kara ustanowiona w umowie będzie do zaakceptowania, nawet jeśli samo nałożenie kary będzie uzasadnione.

[Marcin Maj]