W pierwszym kwartale 2015 roku sieć UPC Polska, największy operator telewizji kablowej w kraju, notuje spadek ogólnej liczby abonentów. Operator wciąż traci użytkowników usług telewizyjnych, natomiast liczba użytkowników internetu przekroczyła już barierę miliona.

W pierwszym kwartale 2015 roku z usługi sieci UPC Polska korzystało 1,425 mln abonentów, co oznacza spadek o 12,2 tys. abonentów. Już ponad 2,7 mln gospodarstw domowych, które znajduje się już w zasięgu nowoczesnej sieci UPC Polska, może korzystać z internetu o prędkości do 250 Mb/s. Łączna liczba sprzedanych usług wyniosła na koniec pierwszego kwartału 2,752 mln (spadek o 2,8 tys.)

UPC wciąż traci abonentów usług telewizyjnych. Na koniec marca 2015 roku z telewizji UPC Polska korzystało ponad 1,,188 mln abonentów, co w ujęciu kwartalnym oznacza spadek o 713,1 tys. abonentów. Z telewizji cyfrowej UPC korzysta już 921,7 tys. abonentów, co oznacza wzrost o 2,9 tys. abonentów. Natomiast z telewizji analogowej korzysta 266,6 tys. abonentów (spadek o 16 tys. abonentów)

Z szerokopasmowego internetu UPC Polska korzysta już 1,004 mln abonentów, co oznacza, że w kwartale liczba abonentów zwiększyła się aż o 6,8 tys. abonentów. Dzięki stałym inwestycjom w rozwój cyfrowych usług, odsetek klientów korzystających z dostępu do internetu o szybkości 30 Mb/s i wyższej wyniósł ponad 85 proc., a potrójną usługę wybrało już ponad 35 proc. klientów.

Z kolei z telefonu stacjonarnego UPC korzysta 559,9 tys. abonentów (wzrost o 3,5 tys. abonentów).

Na początku roku UPC Polska sfinalizowało transakcję nabycia 100 proc. udziałów lokalnego operatora telekomunikacyjnego E-Siemianowice sp. z o. o., świadczącego usługę dostępu do internetu, telefonu i telewizji klientom na terenie Siemianowic Śląskich i Chorzowa. E-Siemianowice ma w swoim zasięgu kilkanaście tysięcy gospodarstw domowych.

[Łukasz Szewczyk]