Drugi kwartał 2015 roku sieć UPC Polska, największy operator telewizji kablowej w kraju, kończy ze spadkiem ogólnej liczby abonentów. Operator wciąż traci użytkowników usług telewizyjnych, rośnie natomiast liczba użytkowników internetu i telefonu.

W drugim kwartale 2015 roku z usługi sieci UPC Polska korzystało 1,418 mln abonentów, co oznacza spadek o 6,8 tys. abonentów. Już ponad 2,8 mln gospodarstw domowych znalazło się w zasięgu usług UPC, w tym internetu o prędkości do 250 Mb/s. Od początku roku liczba gospodarstw domowych w zasięgu wzrosła o 41,2 tys. Łączna liczba sprzedanych usług wyniosła na koniec pierwszego kwartału 2,764 mln (spadek o 12,5 tys.)

UPC wciąż traci abonentów usług telewizyjnych. Na koniec czerwca 2015 roku z telewizji UPC Polska korzystało ponad 1,184 mln abonentów, co w ujęciu kwartalnym oznacza spadek o 3,5 tys. abonentów. Z telewizji cyfrowej UPC korzysta już 925,5 tys. abonentów, co oznacza wzrost o 3,8 tys. abonentów. Natomiast z telewizji analogowej korzysta 259,3 tys. abonentów (spadek o 7,3 tys. abonentów)

Z szerokopasmowego internetu UPC Polska korzysta już 1,010 mln abonentów, co oznacza, że w kwartale liczba abonentów zwiększyła się aż o 6,7 tys. abonentów. odsetek klientów korzystających z dostępu do internetu o szybkości 30 Mb/s i wyższej wzrósł do 85,5 proc., a potrójną usługę wybrało już niemal 36 proc. klientów.

Z kolei z telefonu stacjonarnego UPC korzysta 569,3 tys. abonentów (wzrost o 9,4 tys. abonentów).

UPC Polska stale poszukuje możliwości rozwoju i zwiększania zasięgu swoich usług cyfrowych. W drugim kwartale 2015 roku sieć UPC Polska rozpoczęło inwestycje w sieć w nowych miejscowościach i w połowie maja rozpoczęło świadczenie usług w Płocku.

[Łukasz Szewczyk]