Sieć UPC Polska, największy operator telewizji kablowej w Polsce, rozpoczęła akcję obligatoryjnego przyspieszania prędkości internetu dotychczasowym abonentom. Niestety szybszy internet wiąże się z wyższą opłatą abonamentową.

UPC Polska rozpoczyna wysyłanie listów do obecnych abonentów, w których operator informuje o przyspieszeniu internetu. Niestety zmiana wiąże się z podniesieniem opłaty abonamentowej.

Zależy nam na Państwa satysfakcji, dlatego nieustannie inwestujemy w rozwój sieci internetowej UPC. Informujemy, że od 1 grudnia 2014 r. dwukrotnie przyspieszymy Państwa internet. jednocześnie wysokość miesięcznej opłaty z tytułu świadczenia usługi Internet UPC zostanie podwyższona o 7 zł brutto
- napisano w korespondencji.

Jak zapewnia Biuro Obsługi Klientów UPC Polska, listy wysyłane są do klientów, którym zakończył się promocyjny okres zobowiązania. Osoby, które nie zgadzają się na zmiany mają prawo do rozwiązania umowy z operatorem, pisemne wypowiedzenie należy dostarczyć do 30 listopada 2014 roku.

[Łukasz Szewczyk]