W trzecim kwartale 2014 roku sieć UPC Polska, największy operator telewizji kablowej w kraju, notuje spadek ogólnej liczby abonentów. Coraz więcej osób korzysta z telewizji cyfrowej, jednak maleje ogólna liczba użytkowników usług telewizyjnych UPC. Przybywa użytkowników internetu i telefonu.

W trzecim kwartale 2014 roku z usługi sieci UPC Polska korzystało 1,420 mln abonentów, co oznacza spadek o16 tys. abonentów. Spadek liczby klientów UPC Polska tłumaczy sprawą wygaśnięciami "umów dotyczących pakietów spółdzielczych". Na koniec trzeciego kwartału liczba sprzedanych usług RGU wzrosła w sumie do 2,708 mln.

UPC wciąż traci abonentów usług telewizyjnych. Na koniec września 2014 roku z telewizji UPC Polska korzystało ponad 1,194 mln abonentów, co w ujęciu kwartalnym oznacza spadek o 19 tys. abonentów. Z telewizji cyfrowej UPC korzysta już 902,8 tys. abonentów, co oznacza wzrost o 16 tys. abonentów. Natomiast z telewizji analogowej korzysta 291,4 tys. abonentów (spadek o 35 tys. abonentów)

Z szerokopasmowego internetu UPC Polska korzysta już 970,1 tys. abonentów, co oznacza, że w kwartale liczba abonentów zwiększyła się aż o12 tys. abonentów. Do poziomu 81 proc. wzrósł odsetek klientów korzystających z dostępu do internetu o szybkości 30 Mb/s i wyższej, a potrójną usługę wybrało już ponad 34 proc. klientów.

Z kolei z telefonu stacjonarnego UPC korzysta 544,4 tys. abonentów (wzrost o 9,4 tys. abonentów).

[Łukasz Szewczyk]