W ciągu pierwszych trzeci miesięcy 2015 roku sieć Vectra powiększyła się o ponad 23 tys. nowych abonentów. Operator notuje także wzrosty liczby abonentów usług telewizyjnych, internetowych oraz telefonicznych.

Sieć Vectra na koniec marca 2015 roku obsługiwała łącznie 931,9 tys. abonentów, co w porównaniu z poprzednim tokiem oznacza wzrost o 23 tys. abonentów. Największy wzrosty liczby abonentów zanotowała usługa telewizji cyfrowej sieci Vectra.

Z usług telewizyjnych korzysta łącznie 853,6 tys. abonentów (wzrost o 12,6 tys.). Z telewizji cyfrowej sieci Vectra korzysta już 630 tys. abonentów (wzrost o 53,2 tys.), natomiast z telewizji analogowej 223,6 tys. abonentów (spadek o 40,6 tys.). Spadek jestem efektem m.in. przechodzenia klientów z telewizji analogowej na cyfrową.

Z szerokopasmowego internetu stacjonarnego korzysta już 513,3 tys. abonentów, co oznacza wzrost 42,7 tys., natomiast z internetu mobilnego korzysta 23 tys. użytkowników (spadek o 5,8 tys.).

Natomiast z telefonu Vectra korzysta już 190 tys. abonentów, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost o ponad 15,8 tys. abonentów.

[Łukasz Szewczyk]