W ciągu dwóch lat z 19 do 31 proc. wzrosła liczba dzieci korzystających z pornografii dzięki mobilnemu Internetowi - twierdzi Stowarzyszenie Twoja Sprawa, które apeluje do telekomunikacyjnych operatorów m.in. o wprowadzenie blokad rodzicielskich już na poziomie serwerów.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa uważa, że przemysł pornograficzny nie jest "normalnym" biznesem, ale przemysłem, który produkuje treści zagrażające zdrowiu publicznemu i mające wielorakie inne negatywne konsekwencje. Dystrybucja pornografii jest w istocie dystrybucją brutalności i uprzedmiotowienia kobiet. Według jednego z badań przedstawionych na konferencji "Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii", w najbardziej popularnych filmach porno agresja fizyczna, m.in. policzkowanie z otwartej ręki i gagging (seks oralny skutkujący tym, że kobieta dławi się, a nawet wymiotuje), pojawiła się w ponad 88% scen, zaś wyrazy werbalnej agresji, tj. obrzucanie kobiet wyzwiskami takimi jak "suka" lub "zdzira" odnotowano w 48% scen. Stwierdzono, że prawie 90% scen zawierało przynajmniej jedną agresywną praktykę seksualną skierowaną wobec kobiet.

Pierwszy kontakt dzieci z pornografią następuje już w szkole podstawowej. Z treściami zawierającymi niezwykle obsceniczne i wulgarne treści, agresję werbalną i przemoc fizyczną wobec kobiet stykają się nawet 11-latki. Prawdziwa fala pornografii zalewa gimnazja. Uczniowie w wieku 13-15 lat stają się jej świadomymi konsumentami. Przodują w tym chłopcy. Jak wynika z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, blisko 15% gimnazjalistów ogląda ją codziennie, natomiast łącznie 46% od kilku do ponad 30 razy w miesiącu. W coraz większym stopniu pornografia wciąga dziewczęta. 21% gimnazjalistek regularnie ogląda filmy lub zdjęcia pornograficzne. Według danych Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, dramatycznie - z 19% w 2013 roku do 31% w 2015 roku - wzrosła liczba dzieci, które korzystają z pornografii dzięki mobilnemu Internetowi.

Podczas konferencji prezes spółki Polskie Badania Internetu dr Andrzej Garapich omówił o zachowaniach polskich internautów związanych z pornografią. Pomimo tego, że strony z pornografią nie są stronami najbardziej popularnymi wśród Polaków, jednak aż 38,2% z nich odwiedza strony z pornografią. W ciągu 10 lat grupa Polaków, która interesuje się pornografią w Internecie zwiększyła się o 6 milionów nowych konsumentów. Aż 8,3% osób, które szukają pornografii to dzieci i młodzież między 7-mym a 14-tym rokiem życia. Z kolei 25% osób to osoby od 15-tego do 24 roku życia. Aż 70% dzieci i młodzieży (od 8-mego do 18-tego roku życia) zetknęło się z pornografią w Internecie przypadkowo, a w 40% przypadków było to wynikiem wyszukiwania w wyszukiwarkach niewinnych i neutralnych treści.

Anna Bućkowska ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa podkreśla, że edukacja jest niezwykle ważnym czynnikiem ochrony dzieci, ale nie może być powodem zaniedbywania działań systemowych oraz instytucjonalno-prawnych. Z doświadczenia STS wynika, że szczególnie widoczna jest niechęć prokuratury i brak woli ścigania tych dostawców i dystrybutorów pornografii, którzy naruszają prawo. Postępowania są umarzane pod najróżniejszymi pretekstami. Stowarzyszenie Twoja Sprawa podkreśla ważną rolę Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które powinny stać się inicjatorami pozytywnych zmian.

10 postulatów Stowarzyszenia Twoja Sprawa


Przedstawiając 10 postulatów, Stowarzyszenie Twoja Sprawa podkreśliło, że mają one na celu jak najdalsze odsunięcie pornobiznesu od dzieci, jak również przesunięcie wieku pierwszego kontaktu z pornografią. Oto niektóre postulaty Stowarzyszenia Twoja Sprawa:
  • Wprowadzenie przez wszystkich dostawców Internetu w Polsce, na poziomie serwerów, rozwiązań technologicznych (tzw. "ochrony rodzicielskiej"), które pomogą rodzicom chronić dzieci i młodzież przed kontaktem z treściami pornograficznymi w Internecie.
  • Domyślne wyłączenie kategorii treści "18+" w Internecie dostarczanym przez telefonię 3G oraz 4G (z pełną możliwością uruchomienia usługi przez pełnoletniego konsumenta).
  • Domyślne wyłączenie SMS-ów o podwyższonej opłacie, które umożliwiają dzieciom zakup na komórkę filmów pornograficznych (z możliwością uruchomienia usługi przez pełnoletniego konsumenta). Inne płatności za pomocą SMSów Premium nie powinny być ograniczane.
  • Włączenie rozwiązań technologicznych typu "ochrona rodzicielska" w otwartych, prywatnych sieciach wi-fi (np. kawiarniach, hotelach itd.).
  • Uznanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że działania polegające na rozpowszechnianiu pornografii w sposób umożliwiający dostęp do niej przez osoby poniżej 18 roku życia stanowią praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów oraz mogą skutkować nałożeniem określonych kar finansowych.
  • Dalsze konsekwentne nakładanie przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i telewizji kar finansowych na dostawców usług "video-on demand" z tytułu naruszeń art. 47e ustawy o radiofonii i telewizji (tj. przepisu, który nakłada obowiązek rzeczywistej ochrony przed dostępem przez osoby nieletnie). Podmiotom, które notorycznie naruszają ten przepis nie powinny być udostępniane usługi SMS-ów o podwyższonej opłacie.
  • Zaostrzenie polityki karnej, jak również przeprowadzenie stosownych szkoleń wśród prokuratorów, szczególnie w zakresie ścigania działań polegających na aktywnym docieraniu do dzieci i młodzieży poprzez marketing i reklamę pornografii.

[Łukasz Szewczyk]