Odbyło się posiedzenie okrągłego stołu ws. zwalczania mowy nienawiści w internecie. Inicjatorem spotkania był Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W dyskusji uczestniczyli m.in. reprezentanci portali internetowych, mediów społecznościowych, organizacji pozarządowych.
Dr Adam Bodnar podkreślił m.in., że obecnie jednym z największych problemów jest rozległa skala i częstotliwość występowania mowy nienawiści w internecie, dlatego niezbędne jest wypracowanie zasad dobrych praktyk i racjonalnej dyskusji w wirtualnym świecie. Zaznaczył też, że aby to osiągnąć potrzebna jest współpraca wielu instytucji i organizacji.

- Aktywność Policji, prokuratury, Rzecznika Praw Dziecka i organizacji pozarządowych jest duża, ale nie rozmawiajmy tylko ze sobą, nie mówmy tylko o własnych działaniach, zastanówmy się w szerokim gronie nad sprawą zasadniczą: jak wyważyć granice między wolnością słowa, prawem do anonimowości a przeciwdziałaniem tym złym zjawiskom i słowom, które powodują krzywdę innych ludzi - zauważył Bodnar.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że niezbędne jest edukowanie społeczeństwa na temat mowy nienawiści i sposobów jej zwalczania. Sędzia Waldemar Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa zwrócił uwagę, że dziś ogromnym problemem jest "mur bezradności", z którym styka się osoba będąca ofiarą tzw. hejtu. W wielu przypadkach ta osoba nie wie, do kogo zwrócić się o pomoc, czy jak udokumentować przestępstwo. Z kolei Prokurator Generalny Andrzej Seremet podkreślił, że prokuratura podejmuje szereg działań na rzecz ścigania przejawów mowy nienawiści. Przypomniał, że w szczególny sposób stara się uwrażliwić na ten problem prokuratorów wydając m.in. wytyczne w sprawach związanych z przestępstwami z nienawiści popełnianymi z wykorzystaniem internetu.

Rzecznik Adam Bodnar zapowiedział, że okrągły stół był pierwszym tego typu spotkaniem. I że bardzo liczy, iż w kolejnych rozmowach wezmą udział również przedstawiciele nowego rządu.Wśród w kwestii, które będą omawiane na następnych spotkaniach RPO wymienił m.in. potrzebę edukacji antydyskryminacyjnej i prowadzenia szkoleń dla sędziów i prokuratorów. Przedmiotem rozmów będzie również zapewnienie efektywnego mechanizmu identyfikacji sprawców przestępstw motywowanych nienawiścią oraz przystępowanie prokuratorów do prywatnych aktów oskarżenia.

[Łukasz Szewczyk]