Według ostatnich doniesień Microsoft jeszcze w tym roku zamierza wprowadzić opcję abonamentu na Windows 10 dla klientów biznesowych. Firmy zyskają w ten sposób możliwość uiszczania miesięcznych opłat za każde stanowisko pracujące pod kontrolą Windowsa 10, zamiast zaopatrywać się w fizyczne nośniki z systemem.

Według wstępnych założeń koszt jednego miesiąca pracy na stanowisku wyposażonym w najnowszy system Microsoftu wynosić ma 7 dolarów, co w porównaniu z jednorazowym wydatkiem na nieograniczoną licencję może stanowić ogromną różnicę, zwłaszcza w przypadku mniejszych podmiotów. Twórcy podkreślają też, że dzięki tego typu rozwiązaniu przedsiębiorstwa mają zostać odciążone od dużych kwot rozwoju infrastruktury IT. Ponadto każdy subskrybent w dowolnym momencie może zrezygnować z usługi lub też rozszerzyć ją o kolejne stanowiska.

Należy zwrócić uwagę, że tego typu możliwość planuje się wprowadzić jedynie w sektorze biznesowym. Microsoft nie przewiduje na chwilę obecną stworzenia możliwości subskrypcji dla użytkowników domowych, opcja ta ma dotyczyć jedynie systemu Windows 10 Enterprise.