Wirtualna Polska Holding, właściciel m.in. Wirtualnej Polski, Pudelek.pl, Money.pl, Pudelek czy SportoweFakty.pl, ogłosiła, że zamierza przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji spółki oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu.

Oferta obejmie zarówno emisję nowych akcji, z której Spółka zamierza pozyskać od 80 do 100 milionów zł, jak i sprzedaż części istniejących akcji, stanowiących do 23,5% kapitału zakładowego Spółki, przez spółkę European Media Holding S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Akcjonariusz Sprzedający), kontrolowaną przez fundusz Innova Capital i będącą większościowym akcjonariuszem Spółki.

Wpływy z emisji nowych akcji Spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie nowych akwizycji realizowanych w ramach przyjętej strategii Grupy oraz na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych.

Oferta przeprowadzana będzie wyłącznie na terytorium Polski. Skierowana zostanie do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. W związku z Ofertą mogą zostać podjęte ograniczone działania promocyjne mające na celu przekazanie informacji o Ofercie wybranym inwestorom instytucjonalnym poza granicami Polski.

Globalnymi Koordynatorami oraz Zarządzającymi Księgą Popytu są Pekao Investment Banking S.A. oraz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie. Rolę Oferującego pełni Pekao Investment Banking S.A. Współprowadzącym Księgę Popytu jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Współmenedżerem oferty jest Dom Maklerski mBanku S.A.

Przeprowadzenie Oferty planowane jest na drugi kwartał 2015 roku, przy czym będzie ono uzależnione od warunków rynkowych.

Przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW są uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i zezwoleń, w tym stosownych decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, rejestracji papierów wartościowych Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

[Łukasz Szewczyk]