Dokładnie 27 kwietnia Nvidia zamknęła pierwszy kwartał roku fiskalnego 2015 (przypominam, że rok fiskalny nie jest równy kalendarzowemu). W tym trzymiesięcznym okresie firma z Santa Clara odnotowała przychód w wysokości 1,1-miliarda dolarów, ponosząc koszty operacyjne w wysokości 452,8 milionów dolarów i osiągając zysk 136,5-miliona dolarów (liczone z wykorzystaniem metodologii GAAP). To bardzo dobry rezultat, zwłaszcza jeśli porównamy go do pierwszego kwartału roku fiskalnego 2014 (zakończony 27 kwietnia 2013 roku). Okazuje się, że pierwszy kwartał roku fiskalnego 2015 zamknął się przychodem wyższym aż o 16% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Co więcej zysk wzrósł aż o 75% przy niewielkim, bo 4% wzroście kosztów operacyjnych. Gorzej sytuacja Nvidii prezentuje się gdy porównamy pierwszy kwartał obecnego roku fiskalnego z czwartym kwartałem poprzedniego. W takim wypadku mamy do czynienia ze spadkiem niemal wszystkich składników, ale trzeba pamiętać, że ów czwarty kwartał obejmował również okres przedświątecznych zakupów, który zawsze jest pod względem sprzedaży rekordowy.

Innymi słowy Nvidia poprawiła swą sytuację finansową, na co wpływ bez wątpienia miała konkurencyjna oferta i intensywna kampania powiązana z promocjami w ramach których do niektórych GeForce'ów dodawane są darmowe gry.