8 kwietnia Microsoft zakończy wsparcie dla systemu Windows XP. To oznacza, że po tej dacie leciwe okienka nie otrzymają już żadnych aktualizacji, również tych związanych z bezpieczeństwem.

W związku z zakończeniem oficjalnego wsparcia dla Windows XP, Microsoft postanowił poinformować o tym fakcie użytkowników tego systemu. Dotychczas publikował na swojej stronie różnego rodzaju broszury świadczące o przestarzałej architekturze. Nadszedł czas na bardziej radykalne środki.

Microsoft za wszelką cenę chce przekonać użytkowników do porzucenia przestarzałego systemu. Z pewnością część z nich nie jest w ogóle świadoma problemu i tego typu powiadomienie może być w tym przypadku skuteczne. Oficjalne zakończenie wsparcia dla Windows XP nastąpi 8 kwietnia. Po tej dacie system nie będzie aktualizowany.

Dla osób, które nie są pewne czy na ich komputerach zainstalowany jest Windows XP, Microsoft uruchomił stronę, na której można zweryfikować używaną wersję systemu operacyjnego.