Rada Nadzorcza TVP przyjęła przedstawiony przez zarząd spółki plan ekonomiczno-finansowy i plan inwestycyjny Telewizji Polskiej na rok 2015. Plan zakłada - podobnie jak w bieżącym roku - zrównoważony wynik finansowy. Rada zaakceptowała też zmiany organizacyjne.

W wyniku przyjęcia zmian organizacyjnych polegających na reorganizacji dotychczasowego Ośrodka iTVP-HD od 1 stycznia 2015 r.:
  • Biuro Handlu TVP, zgodnie ze swoimi obecnymi kompetencjami przejmie sprawy działalności sprzedażowej w zakresie mediów interaktywnych oraz reemisji;
  • antena TVP HD znajdzie się w strukturze organizacyjnej TVP1 (obok już tam istniejącej anteny tematycznej TVP ABC);
  • działalność programowa w zakresie mediów interaktywnych (w tym portal TVP.pl) znajdzie się w strukturze Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, obok anteny TVP INFO, kanału internetowego TVP Parlament i informacyjnego portalu internetowego TVP INFO.pl;
  • planowanie, koordynację i realizację strategii rozwoju mediów interaktywnych przejmie Ośrodek - TVP Technologie.

Powyższe zmiany są konsekwencją założeń strategicznych polegających na dążeniu do optymalizacji struktury organizacyjnej Spółki. Ich efektem będzie m.in. poprawa efektywności, konsolidacja zadań jednostek zgodnie z ich dotychczasowymi zadaniami, lepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego, a także ograniczenie liczby jednostek Zakładu Głównego TVP S.A.

[Łukasz Szewczyk]