Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wprowadza rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo informatyczne w administracji. W poszczególnych urzędach powoływani są pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Trwają też prace nad stworzeniem katalogu zasad, które powinny być przestrzegane przy budowie nowych systemów.

Administracja dostrzega to, że świat się zmienił i że teraz żyjemy w świecie cyfrowym, w którym jednym z najważniejszych elementów jest zapewnienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Koncentrujemy się na podniesieniu poziomu świadomości i kompetencji w poszczególnych urzędach, gdzie powoływani są pełnomocnicy do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Resort organizuje dla nich szkolenia i konferencje
- mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Roman Dmowski, wiceminister administracji i cyfryzacji.

Zapotrzebowanie na ich doradztwo będzie rosło, bo w nowej perspektywie unijnej będą powstawać nowe systemy informatyczne. Tylko w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na tworzenie i rozwój e-usług przewidziano ok. 4 mld złotych.

Ważne jest to, by już projektując system, myśleć o bezpieczeństwie jego funkcjonowania. W ministerstwie rozpoczęliśmy właśnie prace nad zasadami, które powinny być przestrzegane podczas budowy nowych systemów. Pierwszy krok już wykonaliśmy - przygotowaliśmy pryncypia architektury korporacyjnej. Teraz chcemy rozszerzyć je o reguły związane z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
- zauważa Dmowski.

Jak podkreśla, MAC w porozumieniu z różnymi instytucjami pracuje nad krótkoterminowym planem działań, który określi jakiego typu mechanizmy i systemy należy stworzyć, aby podnieść bezpieczeństwo cybernetyczne.

Z jednej strony będą to działania związane z samą infrastrukturą, czyli systemami ułatwiającymi monitorowanie zagrożeń. Z drugiej strony będą to działania związane z edukacją i podnoszeniem kompetencji. Będziemy prowadzić zajęcia poruszające tematykę szeroko pojętego społeczeństwa informacyjnego zarówno dla pełnomocników bezpieczeństwa w poszczególnych urzędach, jak i dzieci i młodzieży. Obecnie ministerstwo ogłasza konkursy, które mają na celu realizację tych zadań
- zapowiada Roman Dmowski.

W czerwcu ubiegłego roku rząd przyjął dokument "Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP". Działania prowadzone obecnie przez MAC oparte są na jego założeniach, ale w przyszłości będzie je regulować ustawa.

Na szczeblu europejskim trwają prace nad dyrektywą, która ma podnieść bezpieczeństwo na poziomie całej UE. Po ich zakończeniu w Polsce powstanie regulująca te kwestie ustawa. Jest to natomiast sprawa przyszłości
- informuje Dmowski