Sklep Komputerowy
Zawarto嗆 Twojego koszykaKoszyk jest pusty
Sklep komputerowy od 1993 roku

Strefa Marek

be quiet! Cooler Master
GoPro Microsoft
MSI iiyama
Lenovo Gigabyte
AMD Corsair
Asus Seasonic
QNAP InsERT
Nitro Concepts noblechairs

Warunki gwarancji

Gwarancji na poprawne dzia豉nie sprz皻u udziela ProLine na czas okre郵ony, indywidualny, zgodnie z dowodem zakupu i sticker'em umieszczonym na sprz璚ie.

Ujawnione w okresie gwarancji wady b璠 usuni皻e bezp豉tnie przez serwis ProLine!

 1. Dat od kt鏎ej obowi您uje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu zakupu (Fakuta VAT lub paragon).
  Ujawnione w okresie gwarancji wady b璠 usuni皻e bezp豉tnie przez Serwis ProLine, dane kontaktowe na stronie Kontakt - Adresy.
 2. Sprz皻, kt鏎y posiada oryginalne karty gwarancyjne producenta powinien by serwisowany w autoryzowanych punktach serwisowych (wyszczeg鏊nionych na oryginalnej karcie gwarancyjnej), przez ko鎍owego u篡tkownika.
 3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynno軼i przewidzianych w instrukcji obs逝gi lub instalacji, do wykonania kt鏎ych zobowi您any jest U篡tkownik we w豉snym zakresie i na w豉sny koszt np.: zainstalowanie sprz皻u, konserwacja, instalacja oprogramowania itp.
 4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zu篡cia takich element闚 jak: toner, atrament, bateria, czytnik lasera itp.
 5. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprz皻u spowodowane wadliwymi cz窷ciami i/lub defektami produkcyjnymi i nie stosuje si do materia堯w eksploatacyjnych lub innego wyposa瞠nia dodatkowego.
 6. Uszkodzony sprz皻 Reklamuj帷y dostarczy do serwisu ProLine osobi軼ie, przesy趾 pocztow lub przesy趾 kuriersk.
 7. Warunki przyj璚ia sprz皻u do naprawy - obowi您ki klienta:
  • dok豉dnie sprawdzi uszkodzony sprz皻 i opisa rodzaj uszkodzenia,
  • opis wraz z uszkodzonym sprz皻em i dokumentem zakupu dostarczy do serwisu ProLine (dane teleadresowe jak wy瞠j),
  • serwis ProLine wyda (prze郵e) Klientowi dokument Zg這szenie Reklamacyjne, kt鏎y jest jedynym dokumentem uprawniaj帷ym do odbioru reklamowanego sprz皻u,
  • sprz皻 nale篡 dostarczy kompletny w oryginalnym opakowaniu zabezpieczaj帷ym przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej),
  • dostarczony sprz皻 musi posiada czytelne numery seryjne i nie uszkodzony sticker gwarancyjny i plomby,
  • po wykonaniu naprawy sprz皻 jest przekazywany Klientowi osobi軼ie (lub pisemnie upowa積ionej osobie) na podstawie Zg這szenia Reklamacyjnego w serwisie ProLine, lub za po鈔ednictwem poczty kurierskiej,
  • Klient otrzyma dokument Potwierdzenie Odbioru Towaru z Naprawy Gwarancyjnej, kt鏎y jednocze郾ie b璠zie podstaw do wyd逝瞠nia okresu gwarancyjnego o czas naprawy oraz ewentualnej wymiany sprz皻u na nowy.
 8. W przypadku przesy貫k kurierskich wszelkie koszty zwi您ane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi Klient.
 9. Ochrona gwarancyjna nie b璠zie udzielona je瞠li w dokumencie zakupu lub na stickerze wyst徙i jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania.
 10. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprz皻u ujawnione w okresie gwarancji b璠 usuni皻e bezp豉tnie w terminie 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten mo瞠 ulec przed逝瞠niu, jednak nie d逝瞠j ni do 3 miesi璚y od daty dostarczenia sprz皻u do naszego serwisu.
 11. W szczeg鏊nych przypadkach przyj璚ia do serwisu ProLine sprz皻u, kt鏎y nie spe軟ia warunk闚 okre郵onych w pkt. 7, serwis ProLine nie musi si wywi您a z terminu okre郵onego w pkt. 10, oraz z mo磧iwo軼i realizacji reklamacji.
 12. ProLine nie ponosi odpowiedzialno軼i za utrat danych w wyniku awarii sprz皻u na jakimkolwiek no郾iku danych.
 13. Gwarancj nie s obj皻e:
  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprz皻u i wywo豉ne nimi wady,
  • uszkodzenia i wady wynik貫 na skutek niew豉軼iwego lub niezgodnego z instrukcj u篡tkowania, przechowywania transportu czy konserwacji sprz皻u, a tak瞠 stosowanie sprz皻u niezgodnie z przepisami bezpiecze雟twa,
  • uszkodzenia i wady wynik貫 na skutek niew豉軼iwej lub niezgodnej z instrukcj instalacji, napraw, przer鏏ek, dostroje lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta lub U篡tkownika,
  • sprz皻, kt鏎y nie zosta dostarczony do serwisu ProLine w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe, folie, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pude趾a zabezpieczone g帳k lub styropianem itp.), oraz wywo豉ne tym uszkodzenia,
  • sprz皻, kt鏎ego dokument zakupu, sticker lub numery seryjne w jakikolwiek spos鏏 zmieniono, zamazano lub zatarto, a tak瞠 plomby s uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane),
  • sprz皻, do kt鏎ego Klient zagubi dokument zakupu, kt鏎y wraz ze stickerem jest jedynym dokumentem umo磧iwiaj帷ym reklamowanie sprz皻u.
 14. Ka盥y reklamowany sprz皻 serwis ProLine sprawdza pod wzgl璠em poprawno軼i dzia豉nia. Je瞠li sprz皻 jest sprawny ProLine mo瞠 obci捫y reklamuj帷ego kosztami zwi您anymi ze sprawdzeniem sprz皻u.
 15. Przy zwrocie reklamowanego sprz皻u ProLine potr帷a r闚nowarto嗆 uszkodzonych z winy reklamuj帷ego element闚 oraz koszty ich wymiany.
 16. Wadliwy sprz皻 lub cz窷ci, kt鏎e wymieniono staj si w豉sno軼i ProLine.
 17. W przypadku nieodebrania sprz皻u po up造wie 2 tygodni od terminu naprawy okre郵onego pkt. 10, serwis ProLine mo瞠 odes豉 sprz皻 na koszt i odpowiedzialno嗆 klienta.
 18. Serwis nie ma obowi您ku do informowania o wywi您aniu si z reklamacji.
 19. Produkty Gigabyte. Celem poprawy jako軼i obs逝gi Klienta serwis Gigabyte wprowadzi obowi您ek do陰czania druku reklamacyjnego, prosz do陰czanie dokumentu do ka盥ej reklamacji produktu. Wszystkie p造ty prosz oddawa:
  • w pude趾ach
  • z najnowsz wersj biosu
  • p造ty pod socket 775 musz zawiera za郵epk ochronn
 20. W przypadku podejrzenia naruszenia przesy趾i, lub uszkodzenia przesy豉nego sprz皻u w czasie transportu, prosimy o stosowanie nast瘼uj帷ej procedury:
  • po otrzymaniu przesy趾i nale篡 sprawdzi stan opakowania w obecno軼i kuriera. Ka盥a przesy趾a powinna by zapiecz皻owana ta鄉 z piecz徠kami ProLine, lub firmow ta鄉 z logo ProLine. Je瞠li tak nie jest, oznacza to, 瞠 przesy趾a by豉 otwierana przez osoby nieuprawnione - nale篡 sprawdzi jej zawarto嗆 w obecno軼i kuriera,
  • po zauwa瞠niu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania nale篡 rozpakowa przesy趾 w obecno軼i kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawarto軼i wsp鏊nie sporz康zi stosowny protok馧,
  • je瞠li uszkodzenie przesy趾i zosta這 stwierdzone po odje寮zie kuriera mimo braku 郵ad闚 uszkodzenia opakowania, nale篡 sporz康zi protok馧 uszkodzenia zawieraj帷y: opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, dat dor璚zenia, oczekiwania finansowe z tytu逝 poniesionych strat,
  • protok馧 ten nale篡 dostarczy do lokalnego oddzia逝 firmy kurierskiej, kt鏎a wykona豉 us逝g, a jego kopi przes豉 faksem do ProLine (071) 341 87 29,
 21. Prawa i obowi您ki stron reguluje wy陰cznie niniejsza umowa, z warunkami kt鏎ej Klient winien zapozna si i potwierdzi w豉snor璚znym podpisem.

Postanowienia ko鎍owe.

 • Fakt udzielenia gwarancji na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy陰cza, nie ogranicza ani te nie zawiesza uprawnie kupuj帷ego wynikaj帷ych z niezgodno軼i towaru z umow.
 • ProLine nie b璠zie ponosi odpowiedzialno軼i za serwis gwarancyjny je瞠li wymagane naprawy nie mog by wykonywane z powodu restrykcji importowo/eksportowych na cz窷ci zamienne i/lub innych przepis闚 prawnych, czy te nieprzewidzianych okoliczno軼i uniemo磧iwiaj帷ych wykonanie naprawy.
 • ProLine nie udziela upowa積ie ani gwarancji odno郾ie sprz皻u z wyj徠kiem tych, kt鏎e wyra幡ie okre郵ono w niniejszym dokumencie. W 瘸dnym wypadku nie b璠zie odpowiedzialna wobec Klienta za utrat, uszkodzenie lub zniszczenie sprz皻u wynik貫 z innych przyczyn ni wady tkwi帷e w sprz璚ie. Nie b璠zie r闚nie odpowiedzialna za szkody spowodowane wadami sprz皻u, inne ni realnie poniesione szkody w posiadanym maj徠ku lub naruszenie d鏏r osobistych. W szczeg鏊no軼i uprawnienia z tytu逝 gwarancji nie obejmuj prawa klienta do domagania si zwrotu utraconych zysk闚 w zwi您ku z awari sprz皻u.
 • Niniejsza gwarancja nie zezwala na dokonanie zmian, przer鏏ek, dostosowa czy regulacji, tak aby sprz皻 odpowiada przepisom bezpiecze雟twa, napi璚iu zasilania, radiowemu lub telewizyjnemu systemowi transmisyjnemu lub wymogom elektrycznym kraju lub regionu, w kt鏎ym sprz皻 ma by u篡wany. Zaleca si, aby Klient zapozna si z lokalnymi warunkami technicznymi i wymogami bezpiecze雟twa zanim zakupi sprz皻, kt鏎y ma by u篡tkowany w innym kraju.
 • ProLine zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zmiany warunk闚 gwarancji. Nowe warunki gwarancji nie b璠 dzia豉 wstecz.
Copyright © 2002-2017 by ProLine.     Wszelkie prawa zastrze穎ne.
Zamknij / Close

Nie stra okazji i zapisz si na newsletter

Wi璚ej o Newsletterze ProLine


• Skorzystaj ze specjalnych promocji dla subskrybent闚

• Czytaj najnowsze wiadomo軼i ze 鈍iata technologii

• Zyskaj b璠帷 na bie膨co z limitowanymi super okazjami