Intel podał dziś wyniki finansowe odnotowane w drugim kwartale 2014 roku. Przychody korporacji w minionym kwartale wyniosły 13,8 miliarda dolarów i były o 8 procent wyższe niż we wcześniejszym kwartale (12,8 mld USD) i również 8 procent wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (12,8 mld USD). Zysk netto wyniósł 2,8 mld dolarów i był o 45 procent wyższy niż we wcześniejszym kwartale (1,9 mld USD) oraz o 40 procent wyższy niż w analogicznym kwartale roku poprzedniego, kiedy wyniósł 2,0 mld USD.

W minionym kwartale firma wygenerowała 5,5 miliarda dolarów przepływów pieniężnych z bieżącej działalności, wypłaciła dywidendy w łącznej wysokości 1,1 mld USD i wykorzystała 2,1 miliarda dolarów do skupienia z rynku 74 mln swoich akcji.

W podziale na działy, przychody grupy PC Client odpowiedzialnej m.in. za sprzedaż procesorów dla komputerów stacjonarnych wyniosły 8,7 mld USD i były o 9 procent wyższe względem poprzedniego kwartału i 6 procent względem analogicznego kwartału roku poprzedniego. Przychody działu Data Center wzrosły odpowiednio o: 14 i 19 procent, do 3,5 mld USD, działu Mobile and Communications Group spadły o odpowiednio: 67 i 83 procent do 51 mln USD, a działu Software and services wyniosły 548 mln USD, co oznacza spadek o 1 procent w ujęciu kwartalnym i wzrost o 3 procent w ujęciu rocznym.

W bieżącym kwartale Intel spodziewa się, że jego przychody wzrosną do kwoty około 14,4 miliarda dolarów.