54723a Thief Component Channel Landing Page Final Pl
54723a Thief Component Channel Landing Page Final Pl
54723a Thief Component Channel Landing Page Final Pl 03a
54723a Thief Component Channel Landing Page Final Pl 04a
54723a Thief Component Channel Landing Page Final Pl 05a
54723a Thief Component Channel Landing Page Final Pl 06a

Regulamin promocji

  • Na adres pomoc@proline.pl należy przesłać maila zawierającego w załączniku skan/fotografię dowodu zakupu procesora biorącego udział w promocji. Musi to być plik JPG albo PNG o wielkości poniżej 1MB. Prosimy o wysyłanie maili po 10 dniach od daty zakupienia karty
  • Temat maila musi zawierać a) zwrot "APU THIEF", b) numer dokumentu sprzedaży.
  • jeden odbiorca może otrzymać jeden kupon niezależnie od ilości zakupionych procesorów
  • do otrzymania kuponu uprawnia zakupienie procesorów Kaveri: A10-7850K, A10-7700K oraz Richland: A10-6800K, A10-6790K
  • promocja dotyczy wyłącznie odbiorców indywidualnych i nie jest adresowana do firm
  • W przypadku wysłania zgłoszenia nie spełniającego powyższych wymagań realizacja zgłoszenia może znacząco się opóźnić bądź być niemożliwa.
  • Promocja zaczyna się 13.05.2014 i obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w naszej firmie od tego dnia
  • promocja trwa do wyczerpania promocyjnych kuponów z grą