Użytkownicy Telewizji Osobistej w sieci Netia zyskali dostęp do nowej wersji aplikacji Ipla.

Nowa wersja aplikacji IPLA posiada nową szatę graficzną, która teraz jest zgodna z interfejsem użytkownika wersji WWW czy na urządzeniach mobilnych. Zmieniony został także wygląd ekranów i prezentacji materiałów wideo.

"Interfejs zapewnia szybki dostęp do podstawowych funkcji aplikacji, tj.: logowanie , rejestracja konta czy wyszukiwanie. Dodatkowo dostępna jest, przedstawiana w ujednolicony sposób, bardziej szczegółowa informacji o materiałach" - informuje Karol Wieczorek z biura prasowego Netii.

Wprowadzono też szereg innych usprawnień zgłoszonych przez użytkowników Netia Playerów.

[Łukasz Szewczyk]