W pierwszym kwartale 2014 roku stacjonarna część Orange Polska notuje spadki liczby abonentów telefonii stacjonarnej oraz usługi Neostrada. W minionym kwartale operator powiększył natomiast liczby abonentów usługi telewizyjnej (w tym pakietów nc+) oraz telefonii internetowej.

Na koniec pierwszego kwartału 2014 roku z telefonii stacjonarnej Orange Polska korzystało 4,685 mln abonentów (spadek o 56 tys. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz spadek o 291 tys. w ujęciu rocznym). Dodatkowo 1,237 mln (kwartalny spadek o 64 tys.) stanową linie działające w ramach WLR, czyli abonament konkurencyjnych operatorów świadczony na łączach TP.

Z kolei z usług internetowych na liniach Grupy Orange Polska korzystało 2,285 mln użytkowników (kwartalny spadek o 6 tys.). Do tego należy doliczyć także 322 tys. (spadek o 8 tys.) linii działających w ramach BSA, czyli internetowy abonament konkurencyjnych operatorów oferowany na łączach TP oraz 169 tys. (spadek o 3 tys.) linii LLU. Liczba użytkowników Internetu ADSL (usługa Neostrada) na koniec marca 2014 roku wyniosła 2,053 mln (kwartały spadek o 36 tys.). Z telefonii internetowej (VoIP jako linia główna) korzysta już 482 tys. użytkowników (wzrost o 16 tys.)

Nowych użytkowników zdobywa usługa telewizyjna. Na koniec pierwszego kwartału 2014 roku z telewizji internetowej (IPTV) korzystało 123 tys. abonentów (wzrost o 2 tys.), a z platformy satelitarnej - 585 tys. użytkowników (spadek o 1 tys.). Łącznie z usług telewizyjnych TP korzysta 708 tys. użytkowników (wzrost o 1 tys. w ujęciu kwartalnym). Z pakietów nc+ korzysta 133 tys. abonentów (wzrost o 10 tys.).

Z pakietu trzech usług (TV+BB+VoIP) korzysta 364 tys. abonentów (wzrost o 13 tys.).

Przychody Grupy Orange w pierwszym kwartale 2014 wyniosły 2,995 mld złi w ujęciu rocznym zmniejszyły sięo -7,9%. Spadek odzwierciedla utratę -98 mln zł w wyniku decyzji regulacyjnych (głównie obniżek stawek MTR). Z wyłączeniem wpływu regulacji, spadek przychodów został ograniczony do 159 mln zł, tj. - 5%. Przyczyniły się do tego niższe przychody z usług stacjonarnych, które - z wyłączeniem wpływu regulacji - zmniejszyły się o 117 mln zł, głównie z powodu strukturalnej erozji telefonii głosowej. Przychody z usług mobilnych, z wyłączeniem wpływu regulacji, w ujęciu rocznym były niemal stabilne (-0,3%, tj. -4 mln zł), gdyż pozytywna dynamika przyrostu bazy klientów zrównoważyła presję cenową w mobilnych us ługach głosowych. Pozostałe przychody zmniejszyły się o 38 mln zł, głównie w związku z wyższymi przychodami z usług ICT w 1 kw. 2013 roku.

[Łukasz Szewczyk]