Wiele na to wskazuje, że oferta naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) wkrótce zostanie powiększona o kolejne kanały. Właśnie zakończyły się konsultacje UKE w sprawie zagospodarowania ósmego multipleksu naziemnej telewizji.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przesłał do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji projekt dokumentacji konkursowej na rezerwację częstotliwości (kanały TV o szerokości 7 MHz), z zakresu 174-230 MHz, wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych w multipleksie nr 8 telewizji naziemnej (MUX8), uwzględniający wyniki konsultacji.

Prezes UKE zwrócił się z prośbą do KRRiT o przeanalizowanie nadesłanych w konsultacjach opinii i ponowne zajęcie stanowiska co do warunków uczestnictwa w konkursie, w zakresie dodatkowych obowiązków i zadań przedsiębiorcy dotyczących zawartości programowej.

W ciągu miesiąca Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma podjąć decyzję czy nowy multipleks zostanie przyznany Telewizji Polskiej czy też komercyjnym nadawcom.

[Łukasz Szewczyk]