Liczba użytkowników sieci Plus spadła do 13,9 mln - wynika z danych Grupy Cyfrowy Polsat. Największy spadek zanotowano w segmencie pre-paid z powodu "czyszczenia bazy". Plus pozostaje liderem rynku pod względem liczby klientów kontraktowych. Rośnie liczba abonentów internetu mobilnego.

Na koniec pierwszego kwartału 2014 roku komórkowa sieć posiadała 13,895 mln użytkowników, w ujęciu kwartalnym oznacza spadek aż o 234 tysięcy użytkowników. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o 38 tys. użytkowników.

Największą część bazy stanowią klienci kontraktowi. Na koniec marca 2014 roku sieć Plus obsługiwała 7,360 mln abonentów, co w ujęciu kwartalnym oznacza spadek o 40 tys., a w ujęciu rocznym spadek o 72 tys. abonentów. Operator obsługuje także 6,535 mln użytkowników pre-paid, co w ujęciu kwartalnym oznacza spadek o 191 tysięcy, a w ujęciu rocznym wzrost o 110 tys. użytkowników. Spadek liczby kart pre-paid to efekt "czyszczenia bazy" z nieaktywnych użytkowników.

Z danych wynika także, że Plus obsługuje 774 tys. abonentów mobilnego internetu, co oznacza wzrost o 24 tys. abonentów w ujęciu kwartalnym oraz wzrost o 137 tys. abonentów w ujęciu rocznym. Dane te obejmują jedynie klientów korzystających z dedykowanej oferty Plus Internet na abonament. Jak jednak informuje operator, łącznie (wraz z użytkownikami internetu w telefonie komórkowym) z mobilnego internetu korzysta już ponad 3,5 mln aktywnych użytkowników.

Udział smartfonów w sprzedaży aparatów telefonicznych wzrósł do 77 proc., natomiast ARPU detaliczne z transmisji danych wzrosło do 9,3 zł (abonament) i do 1,1 zł (pre-paid).

Na trudnym rynku telekomunikacyjnym Plus utrzymuje bazę klientów na relatywnie stabilnym poziomie i pozostaje liderem rentowności. Dzięki rosnącej jakości i dostępności usług Internetu mobilnego, w tym najnowocześniejszej i najszybszej technologii LTE, rośnie sprzedaż smartfonów oraz liczba użytkowników usług transmisji danych, co przekłada się na coraz wyższy strumień przychodów z tego segmentu rynku, który zyskuje coraz większe znaczenie w naszej działalności. Wierzę, że dołączenie naszej firmy do Grupy Polsat oraz nowe produkty oferowane przez Plusa wraz z Cyfrowym Polsatem przyczynią się do wzrostu przychodu od jednego klienta oraz satysfakcji użytkowników z naszych usług
- mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Polkomtel Sp. z o.o.

Wyniki operacyjne Plusa:
  • Łączna baza klientów sieci Plus wyniosła na koniec I kw. br. 13,9 mln, z czego 7,4 mln to klienci kontraktowi (w tym 774 tys. klientów Internetu mobilnego) oraz 6,5 mln - kliencipre-paid;
  • Liczba aktywnych użytkowników usługi transmisji danych wzrosła do 3,5 mln;
  • ARPU klienta kontraktowego wynosi 50,7 zł, klienta pre-paid - 11,1 zł, a średnie - 32 zł;
  • ARPU detaliczne z usługi transmisji danych wynosi: 9,3 zł dla klienta kontraktowego oraz 1,1 zł dla klienta pre-paid;
  • Smartfony stanowiły 77% sprzedaży detalicznej aparatów telefonicznych.

[Łukasz Szewczyk]