Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję w zakresie zagospodarowania ósmego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T). Widzowie zyskają dostęp do nowych kanałów Telewizji Polskiej oraz kanałów nadawców komercyjnych.

Na posiedzeniu 27 października KRRiT przyjęła uchwałę w sprawie określenia warunków uczestnictwa w konkursie na jedną rezerwację częstotliwości z zakresu 174-230 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w multipleksie ósmym telewizji naziemnej (MUX8), w zakresie dodatkowych obowiązków i zadań przedsiębiorcy dotyczących zawartości programowej, w tym warunków dotyczących transmisji obowiązkowej.

Zgodnie z podjętą uchwałą na audiowizualne składniki multipleksu ósmego telewizji naziemnej składać się będą:
  • trzy programy telewizyjne w standardzie DVB-T, rozprowadzane w systemie standardowej rozdzielczości albo jeden program telewizyjny rozprowadzany w systemie wysokiej rozdzielczości i jeden program telewizyjny rozprowadzany w systemie standardowej rozdzielczości, na rozpowszechnianie których Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzielił lub udzieli spółce Telewizja Polska koncesji, zgodnie z przepisami art. 21 ust. la pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji lub program TV Polonia.

Programy, o których mowa powyżej nie mogą być równocześnie rozpowszechniane lub rozprowadzane w żadnym z ogólnopolskich multipleksów naziemnych MUX1-MUX3, w okresie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia rozprowadzania tych programów w multipleksie MUX8.
  • cztery programy telewizyjne w standardzie DVB-T, rozpowszechniane w systemie standardowej rozdzielczości, na których rozpowszechnianie w multipleksie MUX8 udzielona zostanie koncesja Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Programy obecne na ósmym multipleksie, będą oferowane odbiorcom bezpłatnie.

[Łukasz Szewczyk]