Z roku na rok spadają średnie miesięczne wydatki na telefon komórkowy. Spada także liczba osób zmieniających operatora komórkowego - wynika z raportu "Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013" przygotowanego przez UKE.

Największy spadek w średnich miesięcznych wydatkach na telefon zauważalny jest wśród grupy użytkowników telefonów komórkowych na abonament (post- paid). Na przestrzeni czterech lat średni miesięczny abonament zmalał o 13 zł z poziomu 75 zł w 2010 r. do 62 zł w 2013 r. Niezmiennie pozostaje to jednak najdroższa usługa telefoniczna.

Osoby korzystające z telefonu na kartę również ponoszą coraz niższe wydatki. Pomimo minimalnych wahań, na przestrzeni lat 2010 - 2013 średni koszt zmalał o 5 zł, do poziomu 36 zł. Tym samym oferta na kartę nadal generuje najniższy koszt dla użytkownika końcowego.

Grupa osób korzystających z usługi typu mix co rocznie ponosi zbliżone koszty korzystania z usługi, a średnie wydatki na przestrzeni czterech lat wyniosły 44,75 zł. Stawia ją to na drugim miejscu pod względem ponoszonych średnich miesięcznych kosztów korzystania z usług telefonii ruchomej.

Z kolei przenośność numerów utrzymywała tendencję zwyżkową do 2011 r., kiedy to ponad 20% ankietowanych wskazało, że skorzystało z możliwości przeniesienia numeru do innego operatora. Ostatnie dwa lata to natomiast zdecydowany spadek popularności tej usługi. Odsetek osób, które zadeklarowały skorzystanie z możliwości przeniesienia numeru spadł o ponad 16 pkt. procentowych.

Operatora najczęściej zmieniały osoby młode (do 24 roku życia) i korzystające z telefonu w systemie na kartę. Świadczy to również o większym przywiązaniu do marki osób posiadających telefon na abonament oraz stabilizacji rynku.

[Łukasz Szewczyk]