Szczupłe i zgrabne panie oraz wolni i wykształceni, czarujący ogładą i wiedzą mężczyźni mają największe szanse na miłość, także w Internecie - wynika z danych przedstawionych przez internetowe biuro matrymonialne MyDwoje.pl.

Odpowiedzi w sondzie udzieliło ponad 1,2 tys. osób. Najważniejszymi kryteriami wyszukiwania partnera w sieci w ogóle są odległość do danej osoby oraz jej stan cywilny (po 21 % wszystkich głosów na każde z tych kryteriów). W dalszej kolejności użytkownicy portali randkowych zwracają uwagę na wykształcenie - 12% odpowiedzi, wiek - 12% i sylwetkę - 10.5%.

Wyraźne różnice pojawiają się przy rozbiciu wyników na odpowiedzi udzielane przez panów i pań. Dla panów najważniejszą cechą potencjalnej partnerki jest odległość, jaka ich dzieli od niej - aż 26% panów zwraca na to uwagę w pierwszej kolejności. Dla kobiet odległość nie jest tak istotna - szczególną uwagę zwróci na nią tylko 17% pań. Aż 19% panów, zanim zacznie korespondować z kobietą, sprawdzi jaką sylwetkę ma ich potencjalna partnerka oraz w jakim jest wieku - 15% głosów oddanych przez panów. Niecałe 14% panów sprawdza stan cywilny pań. Po odległości, sylwetce i wieku, stan cywilny jest dopiero 4 najpopularniejszym kryterium wyszukiwania partnerek przez Internet.

Dla kobiet najważniejszą cechą wyszukiwania partnera jest jego stan cywilny - 27% pań określi to kryterium jako pierwsze. Dla 18% pań najistotniejsze jest wykształcenie potencjalnego partnera oraz odległość do niego - 17%. Sylwetka, która jest drugim najważniejszym kryterium wyszukiwania przez panów, dla pań zdaje się nie mieć znaczenia - tylko 3% kobiet będzie się kierowało tym kryterium przy szukaniu potencjalnego partnera. Również wiek partnera dla pań jest dużo mniej istotny - 10% zaznaczeń pań. Dla prawie 9% pań ważny jest stosunek partnera do picia alkoholu. Jest to istotne tylko dla 3% panów, którzy większą uwagę zwrócą na to, czy ich potencjalna partnerka jest osobą palącą - 6 % odpowiedzi panów i niecałe 4% zaznaczeń pań. Panie też zwracają mniejszą uwagę na to, czy ich potencjalny partner posiada dzieci - 1,6 % pań, ponad 3% odpowiedzi panów.

[Łukasz Szewczyk]