Polska Grupa Pocztowa podpisała z siecią Play umowę na obsługę korespondencji z wykorzystaniem Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO). Ma to przyspieszyć dostarczanie korespondencji, zautomatyzować i uprościć obsługę przesyłek, a także obniżyć koszty.

EPO to rozwiązanie teleinformatyczne zastępujące dotychczasowe papierowe zwrotne potwierdzenie odbioru. Dzięki temu rozwiązaniu odbiorca podpisuje się na terminalu elektronicznym, a informacja o odebraniu korespondencji w czasie rzeczywistym trafia do systemu informatycznego nadawcy. Zastosowanie EPO pozwala na skrócenie i zautomatyzowanie procesów pocztowych, co przekłada się na wymierne korzyści, zwłaszcza dla nadawców korespondencji masowej.

Play jest liderem elektronicznego fakturowania. Po podpisaniu umowy z Polską Grupą Pocztową, także tradycyjne przesyłki papierowe wysyłane za potwierdzeniem odbioru będą dystrybuowane w możliwie najnowocześniejszy sposób. Dla naszych klientów to przede wszystkim pewność i krótszy czas dostarczenia przesyłki, a przy tym pełna kontrola procesu doręczenia gwarantowana przez nadawcę. Bardzo ważne jest też uproszczenie całej logistyki związanej z przygotowaniem korespondencji, a następnie szybka informacja zwrotna o doręczeniu, która od lutego 2015 roku w Play będzie przekazywana on-line do wewnętrznych systemów obsługi klienta i archiwizacji korespondencji
- powiedział Andrzej Kulesza, Kierownik Działu Przychodów i Fakturowania Play.

W listopadzie 2014 roku Polska Grupa Pocztowa zakończyła wdrożenie Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru we wszystkich sądach dwóch apelacji: krakowskiej i białostockiej. Na potrzeby 65 sądów obu apelacji pracuje blisko 1000 doręczycieli wyposażonych w elektroniczne terminale, a awizowaną korespondencję można odebrać w aż 500 punktach awizacyjnych.

[Łukasz Szewczyk]