Telewizja Polska rozpoczyna współpracę z Państwową Strażą Pożarną. W dniu dzisiejszym podpisano list intencyjny, w którym zadeklarowano wolę współpracy przy opracowaniu ogólnopolskiego Systemu Powiadomień Straży Pożarnej.

Celem systemu jest zapewnienie środków technicznych dla komunikacji jednostek Państwowej Straży Pożarnej z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej i pozyskiwania przez Państwową Straż Pożarną zwrotnych informacji od Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym celu planuje się wykorzystanie możliwości cyfrowej transmisji poprzez naziemną telewizję cyfrową.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych są często najbliżej miejsca gdzie powstaje pożar, dochodzi do wypadków drogowych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń gdzie niezbędna jest interwencja straży pożarnej. Możliwe szybkie dotarcie z informacją o zdarzeniu do członków Ochotniczych Straży Pożarnych, pozwala na szybsze uruchomienie akcji ratowniczej, co z kolei może skutkować ograniczeniem rozmiarów pożaru, wypadku, klęski żywiołowej, a co najważniejsze może przyczynić się do uratowania ludzi przebywających w płonącym budynku czy na zagrożonym terenie.

[Łukasz Szewczyk]