Z usług T-Mobile korzysta ponad 15,6 mln użytkowników, co w ujęciu rocznym oznacza spadek o 294 tys. Operator w pierwszym półroczu 2014 zwiększył marżę EBITDA o 2,2 punktu procentowego oraz cash contribution o 6,1%.

Spółka T-Mobile Polska S.A. na koniec czerwca 2014 roku obsługiwała 15,675 mln klientów, co oznacza spadek o 1,8 proc.. W tym samym czasie baza klientów kontraktowych wyniosła 6,930 mln, a klientów usług przedpłaconych 8,745 mln.

Przychody T-Mobile Polska w pierwszym półroczu 2014 roku były niższe o 9,8% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Niższe przychody Spółki były rezultatem m.in. decyzji regulacyjnych związanych z obniżeniem stawek MTR w Polsce od 1 lipca 2013 roku o 48%. Obecnie przychody Spółki wykazują pozytywny trend i w drugim kwartale osiągnęły poziom 1,522 miliarda złotych i były tym samym wyższe o 4% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 roku.

EBITDA T-Mobile Polska w pierwszym półroczu 2014 roku była niższa o 4,3% w porównaniu do roku 2013. W tym samym czasie marża EBITDA wyniosła 38,4% i była wyższa o 2,2 punktu procentowego w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W drugim kwartale 2014 roku EBITDA T-Mobile Polska wyniosła 589 milionów złotych i była wyższa o 5,7% w porównaniu do pierwszego kwartału 2014 roku.

Na początku maja 2014 roku T-Mobile Polska rozpoczął oferowanie usług bankowych pod marką T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank, które cieszą się dużą popularnością klientów. Średnio przyjmowanych jest ponad 1 000 wniosków o otwarcie rachunku dziennie. A na początku czerwca T-Mobile wprowadziła na rynek oferty nielimitowane JUMP! wraz z dostępem do technologii LTE/4G.

Jeden z największych w Europie projektów modernizacji sieci zbliża się do finału. Zmodernizowana sieć gwarantuje klientom T-Mobile dużo większy zasięg i lepsze parametry, zwłaszcza w zakresie szybkiego dostępu do Internetu. Obecnie T-Mobile Polska zapewnia zasięg w technologii UMTS dla 97% populacji kraju, a w technologii LTE/4G dla blisko 54% populacji kraju. Wraz ze stale rosnącym zasięgiem szybkiego dostępu do Internetu w T?Mobile Polska rośnie liczba przesyłanych przez klientów T-Mobile danych. W czerwcu 2014 roku, pierwszym miesiącu, w którym klienci T-Mobile mogli korzystać z sieci LTE, przesłanych zostało blisko 3,2 tysiące TB.

[Łukasz Szewczyk]