W trzecim kwartale 2014 roku komórkowa sieć Orange notuje wzrost liczby użytkowników przekraczając barierę 15,59 mln. Szybko przybywa także użytkowników mobilnego dostępu do internetu oraz usługi Orange Open - wynika z raportu finansowego Grupy Orange Polska.

Z raportu Grupy Orange Polska za trzeci kwartał 2014 roku wynika, że komórkowa sieć Orange na koniec września 2014 roku posiadała łącznie 15,591 mln użytkowników. Co oznacza wzrost o 130 tys. użytkowników w porównaniu z poprzednim kwartałem. Natomiast w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej (15,126 mln użytkowników), w ciągu roku sieci Orange przybyło 465 tys. użytkowników.

Na koniec września 2014 roku z usług abonamentowych sieci Orange korzystało 7,533 mln abonentów (wzrost o 74 tys. w porównaniu z poprzednim kwartałem), w tym 2,468 mln to klienci biznesowi (kwartalny wzrost o 4 tys.). Z kolei z usług pre-paid korzystało 8,058 mln użytkowników (kwartalny spadek o 56 tys.). W ciągu roku baza klientów abonamentowych zwiększyła się o 481 tys., liczba użytkowników ofert pre-paid zmniejszyła się o 16 tys.

Z mobilnego szerokopasmowego Internetu korzysta 1,413 mln abonentów (wzrost o 94 tys. w ujęciu kwartalnym oraz o 293 tys. w ujęciu rocznym). Liczba abonentów internetu w technologii CDMA wyniosła 123 tys. (kwartalny spadek o 11 tys. abonentów). Z usługi Orange Open korzysta już 480 tys. abonentów (kwartalny wzrost o 62 tys.). Liczba smartfonów wyniosła 4,284 mln (kwartalny wzrost o 240 tys.), natomiast liczba użytkowników operatorów wirtualnych na infrastrukturze Orange zmniejszyła się o 1 tys. do 31 tys. użytkowników.

ARPU (średni przychód na abonenta) z usług telefonii komórkowej w trzecim kwartale 2014 roku wynosi 53,3 zł (spadek o 5,9 zł w ujęciu rocznym) dla klientów abonamentowych oraz 12,7 zł (spadek o 1,1 zł) dla klientów pre-paid. Średnia ilość minut wykorzystywana przez użytkownika (AUPU) wyniosła 194,12min. (299,1 min. w segmencie abonamentowym oraz 96,3 min. w pre-paid).

[Łukasz Szewczyk]