Roboty uczyniły Amazon bardziej wydajnym - ale także znacznie bardziej niebezpiecznym. Kiedy w 2018 roku robot magazynowy Amazona uległ awarii i otworzył puszkę środka odstraszającego niedźwiedzie, wysyłając 24 pracowników do szpitala.

To była dramatyczna ilustracja złowrogiego trendu: magazyny Amazona mają wysokie wskaźniki poważnych obrażeń pracowników, ujawniają nowe dochodzenia - a liczba ta nadal rośnie, odkąd gigant handlu internetowego wprowadził do tego roboty magazyny.

Informacje pochodzą z ogromnego zbioru wewnętrznych dokumentów Amazon, które pokazują, że magazyny Amazona są o wiele bardziej niebezpiecznym miejscem pracy, niż firma kiedykolwiek pozwalała. Niedawne próby zwiększenia produktywności, niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie limitów pracowników, czy wdrożenie większej liczby robotów, tylko pogorszyły sytuacje i wzrost problemów.

Wcześniejsze twierdzenia pracowników magazynów, że roboty doprowadziły kierownictwo Amazona do zwiększenia kwot pracowników do tego stopnia, że samo osiągnięcie ich celów jest niebezpieczne dla pracowników.

Utworzono również arkusz kalkulacyjny, który przedstawia liczbę obrażeń według magazynu, dzięki czemu możemy sprawdzić, jak niebezpieczne są warunki w magazynie który obsługuje Twój obszar.

W ciągu ostatnich czterech lat magazyny Amazon, które opierają się na robotach, odnotowały znacznie wyższy odsetek pracowników doznających poważnych obrażeń w pracy niż średnia w branży i bardziej tradycyjne magazyny. Wskaźnik obrażeń w magazynach robotów również wzrósł znacznie szybciej.

Szczególnie niebezpieczne, oprócz sezonu świątecznego, są inne ważne wydarzenia sprzedażowe, takie jak Prime Day i Cyber ??Monday. Jest to sprzeczne z publicznymi twierdzeniami Amazona, że ??obrażenia faktycznie spadły w tych okresach.


Rzecznik Amazon, odmówił odpowiedzi na konkretne pytania podając zamiast tego oświadczenie:
Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie i bezpieczeństwo naszych zespołów. Do tej pory w 2020 roku przeznaczyliśmy ponad 1 miliard dolarów na nowe inwestycje w środki bezpieczeństwa operacji, począwszy od inwestycji technologicznych w bezpieczeństwo po maski, rękawiczki oraz ulepszone czyszczenie i odkażanie wymagane do ochrony pracowników przed rozprzestrzenianiem się COVID-19
Jednak pomimo inwestycji Amazona i innych prób ograniczenia obrażeń w miejscu pracy, firma wielokrotnie nie osiągała swoich celów w zakresie redukcji obrażeń, nawet jeśli cele te były mniej ambitne rok po roku. Wręcz przeciwnie, kontuzje nadal rosną.
Problem, polega na tym, że te inwestycje są dokonywane w jeszcze więcej rozwiązań technologicznych lub rzadko egzekwowanych inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa, zamiast zmniejszać niebezpieczne obciążenie pracą, jakie Amazon nakłada na swoich pracowników. Czasami menedżerowie zachęcali nawet pracowników do ukrywania obrażeń, oferując bezpłatną pizzę na zmiany bez obrażeń.

Ponieważ roboty nadal pracowały szybciej, oczekiwano, że ludzie będą nadążać, co prowadzi do większego zużycia ich ciał i większego ryzyka obrażeń. Pracownicy, którzy wcześniej mieli skanować 100 produktów co godzinę, mają teraz limity bliższe 400.

Już wcześnie zdaliśmy sobie sprawę, że wystąpił problem
- powiedział anonimowy były starszy kierownik ds. Bezpieczeństwa firmy Amazon.
Po prostu - już poruszasz się w ten sposób z prędkością światła, więc jak zrobić krok do tyłu i ponownie się dostosować?