Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nałożył na Eska TV karę w wysokości 20 tys. zł za przekroczenie ustawowego limitu czasu reklam.

Przeprowadzona przez KRRiT analiza programu Eska TV nadanego 6 czerwca oraz ewidencji reklam i przekazów autopromocyjnych wyemitowanych w dniach 6 i 22 czerwca oraz 1 lipca wykazała naruszenie art. 16 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, czyli przekroczenie limitu czasu emisji reklam. Zgodnie z ustawą o rtv, reklamy i telesprzedaż w ciągu godziny zegarowej nie mogą zajmować więcej niż 12 minut.

[Łukasz Szewczyk]