Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nałożył na Warszawską Prowincję Redemptorystów, nadawcę Radia Maryja, karę w wysokości 13 tys. zł za "ukryty przekaz handlowy".

Skarga od radiosłuchacza dotyczyła zarzutu wyemitowania w audycji "Głos z Krakowa" nadanej 16 października 2013 r. treści o charakterze ukrytego przekazu handlowego przez nadawcę społecznego.

Analiza KRRiT wykazała, że sformułowania użyte w audycji poświęconej jubileuszowi 21 lat działalności miesięcznika nauczycieli i wychowawców katolickich "Wychowawca" stanowiły bezpośrednią zachętę do jego zakupu. Podczas audycji rozmawiano o możliwości prenumeraty miesięcznika, cenie oraz wyraźnie zachęcano do jego zakupu. W rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji treści te stanowiły ukryty przekaz handlowy.

Nadawca za pośrednictwem audycji miał zamiar osiągnąć skutek reklamowy, co jest niezgodne z jego statusem nadawcy społecznego. Ponadto możliwe było wprowadzenie słuchaczy w błąd co do charakteru przekazu, gdyż audycja promująca czasopismo i zachęcająca do jego zakupu, mogła zostać odebrana jako obiektywna informacja, niezawierająca w swej treści przekazów handlowych.

Wymierzając karę, KRRiT uwzględniła przesłanki ustawowe, określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia, możliwości finansowe nadawcy, a także dotychczasową działalność nadawcy, w tym stwierdzone przypadki naruszenia w przeszłości art. 16c ustawy.

[Łukasz Szewczyk]