Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nałożył na Warszawską Prowincję Redemptorystów nadawcę Radia Maryja karę w wysokości 1 tys. zł za emisję ukrytego przekazu handlowego.

KRRiT przeprowadziła analizę w związku ze skargą na audycję nadaną 28 grudnia 2013 roku na antenie Radia Maryja. Wskazana audycja zawierała wystąpienie dyrektora rozgłośni Ojca Tadeusza Rydzyka.

W ocenie KRRiT analizowana wypowiedź wyczerpuje znamiona ukrytego przekazu handlowego określone w ustawie o radiofonii i telewizji, bowiem przedstawia działalność przedsiębiorcy (Fundację Lux Veritatis) świadczącego usługi (emisja przekazów handlowych) w celu osiągnięcia skutku reklamowego (zachęta do korzystania z emisji reklamowych w programie TV Trwam). Analiza wykazała tym samym naruszenie art. 16c pkt. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.

Warto podkreślić, ze nadawca programu Radio Maryja ma status nadawcy społecznego. W programie nadawcy społecznego, który w ogóle nie może nadawać przekazów handlowych w audycji, słuchacz spodziewa się uzyskania obiektywnego przekazu, relacji omawianych zagadnień, nie zaś przekazów handlowych, zachęcających do zakupu czasu reklamowego w programie TV Trwam.

Przy ocenie zakresu i stopnia szkodliwości naruszenia KRRiT rozważyła także fakt, że emisja przedmiotowego przekazu miała miejsce w okolicznościach szczególnych dla nadawcy, tj. związanych z uzyskaniem długo oczekiwanej, zarówno przez nadawcę, jak i słuchaczy, możliwości nadawania programu Telewizji Trwam w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Z tego powodu kara w wysokości tysiąca złotych została wymierzona poniżej górnej wysokości.

[Łukasz Szewczyk]