Już 10 proc. abonentów największej w Wielkopolsce sieci INEA korzysta z usług świadczonych przy wykorzystaniu światłowodu doprowadzonego bezpośrednio do mieszkania. W przyszłym roku spółka planuje podwoić liczbę gospodarstw domowych z FTTH oraz zwiększyć swój zasięg do blisko 500 tys. gospodarstw domowych.

INEA ma klientów z FTTH od 2010 roku. Na końcu 2013 roku spółka obsługiwała w tej technologii ok. 7,5 tys. klientów. W ciągu 2014 roku liczba ta wzrosła blisko trzykrotnie - aż do 20 tys. klientów indywidualnych korzystających z dobrodziejstw światłowodu bezpośrednio w mieszkaniu. To 10 proc. bazy abonentów operatora i znaczący udział w łącznej liczbie abonentów FTTH w Polsce. Pod koniec ubiegłego roku ich liczba była szacowana na 77 tys. według danych prezentowanych przez FTTH Council. Jednocześnie w 2014 roku zasięg INEA FTTH zwiększył się z 48 tys. gospodarstw domowych na początku roku do 68 tys. na jego końcu. Poza klientami indywidualnymi INEA świadczy usługi przy wykorzystaniu światłowodów dla 13,5 tys. klientów biznesowych w Wielkopolsce.

Od lat promujemy zalety światłowodów. Tym bardziej cieszą informacje, że coraz więcej abonentów korzysta z ich niezawodności i wysokiej jakości każdego dnia. Dużą penetrację sieci FTTH zawdzięczamy coraz większemu zapotrzebowaniu na szybki Internet oraz rosnącej świadomości naszych Klientów, którzy słusznie postrzegają światłowód jako technologię przyszłości
- mówi Janusz Kosiński, Prezes INEA.

Obecny zasięg INEA to blisko 390 tys. gospodarstw domowych w Wielkopolsce, z czego 68 tys. to zasięg sieci FTTH. W przyszłym roku zasięg INEA wzrośnie o 100 tys. gospodarstw domowych. Wszystko za sprawą inwestycji własnych oraz intensywnej budowy otwartych sieci światłowodowych ze środków unijnych w Wielkopolsce.

Rozwój otwartych sieci światłowodowych w naszym regionie to wielka szansa zarówno dla INEA jak i innych operatorów w naszym regionie oraz wyjątkowa możliwość uzyskania dostęp do usług szerokopasmowych dla tysięcy mieszkańców, będących obecnie poza zasięgiem nowoczesnych sieci. Jesteśmy przekonani, że rozwój sieci światłowodowych w Wielkopolsce przyniesie skok cywilizacyjny dla naszego regionu
- podkreśla Janusz Kosiński, Prezes INEA.

[Łukasz Szewczyk]