Podczas konferencji Siggraph 2014 Khronos Group ujawniła specyfikację OpenGL w wersji 4.5. Zaimplementowano w nim zestaw rozszerzeń przeznaczonych przede wszystkim do emulacji niektórych funkcji znanych z DirectXa 11. MA to na celu uproszczenie portowania gier. O wiele ciekawiej prezentuje się za to OpenGL NG, czyli absolutnie nowa i zupełnie przebudowana wersja OpenGL.

Nowa edycja będzie bez wstecznej kompatybilności oraz będzie w niej zawarty kod znany z API Mantle. Takie rozwiązanie ma pozwolić uzyskać większą wydajność GPU przy jednoczesnym odciążeniu pracy procesora, co ma zaowocować lepszymi efektami graficznymi oraz większą ilością klatek na sekundę.

W nowej wersji OpenGL zostanie zredukowany narzut sterownika karty graficznej na procesor, a programiści będą mieć większą kontrolę nad sprzętem, co bezpośrednio przełoży się na wydajność. OpenGL NG będzie dostępny na wszystkich najważniejszych systemach operacyjnych, tak jak wszystkie jego poprzednie wersje.

Khronos zapewnia, że ich projekt zapewni zdecydowanie lepsze wykorzystanie sprzętu dzięki lepszemu rozłożeniu obciążenia na procesor i układ graficzny. OpenGL ma jeszcze lepiej korzystać z wielowątkowości, a sam narzut zostanie zdecydowanie zmniejszony.

OpenGL nowej generacji będzie wspierany przez szereg firm takich jak AMD, Nvidia, Intel, ARM, Samsung, Google, EA, Apple i Sony. Oczywiście lista jest dużo większa i w przyszłości powinna jeszcze "urosnąć". Nie wiemy niestety, kiedy prace nad nowym standardem zostaną zakończone i przede wszystkim, kiedy zobaczymy pierwsze gry wykorzystujące nowe API.