Na koniec drugiego kwartału komórkowa siec Plus posiadała 11,9 mln aktywnych kart SIM - informuje Grupa Cyfrowy Polsat, która jednocześnie ogłasza nowy sposób raportowania danych telekomunikacyjnych. Operator notuje duży wzrost użytkowników internetu i spadek liczby klientów usług telefonicznych.

Grypa Cyfrowy Polsat ogłosiła swoje wyniki finansowe za drugi kwartał, zmieniając sposób raportowania aktywnych kart SIM. Od teraz liczby RGU obejmują główne usługi i produkty grupy (telefonia komórkowa, Internet), które w okresie sprawozdawczym były aktywne i generowały przychody.

Grupa postanowiła dostosować raportowanie do standardu Komisji Europejskiej, stosującej 90?dniową definicję aktywności kart przedpłaconych. Tym samym liczba raportowanych kart SIM sieci Plus wynosi 11,926 mln zamiast 13,7 mln, biorąc pod uwagę praktykę polskiego rynku telekomunikacyjnego, czyli raportowanie minimum 12 miesięcznej ważności kart przedpłaconych.

Tym samym koniec drugiego kwartału 2014 roku komórkowa sieć Plus posiadała łączną liczbą 11,926 mln aktywnych usług telekomunikacyjnych, co oznacza spadek o 298 tys. rok do roku. Łączna liczba telekomunikacyjnych usług abonamentowych wynosi 7,767 mln (wzrost o 26 tys. rok do roku), natomiast usług pre-paid 4,159 mln (spadek o 324 tys.)

Usługi głosowe


Na koniec drugiego kwartału 2014 roku z telefonicznych usług głosowych korzystało łącznie 10,567 mln użytkowników (spadek o 703 tys. rok do roku). Jednocześnie, komórkowa sieć Plus posiada łącznie 6,644 mln aktywnych usług telefonii komórkowej w systemie abonamentowym (spadek 247 tys. rok do roku) oraz 3,923 mln aktywnych usług telefonii komórkowej w systemie pre-paid (spadek o 456 tys.)

Internet


Na koniec drugiego kwartału 2014 roku z internetowych usług korzystało łącznie 1,359 mln użytkowników (wzrost o 405 tys. rok do roku). Operator obsługuje już 1,123 mln aktywnych usług internetowych w systemie abonamentowym (wzrost o 273 tys. rok do roku) oraz 0,236 mln aktywnych usług telefonii komórkowej w systemie pre-paid (wzrost o 132 tys.).

[Łukasz Szewczyk]