Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił zwycięzców konkursu kolejnych lokalnych multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T).

Konkurs dotyczył pięciu rezerwacji częstotliwości (kanałów TV o szerokości 8 MHz) z zakresu 470-790 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarach rezerwacji: Świdnica/Wrocław (kanał TV nr 24; częstotliwość środkowa 498 MHz), Gorzów Wielkopolski 2 (kanał TV nr 38; częstotliwość środkowa 610 MHz), Zielona Góra 1 (kanał TV nr 38; częstotliwość środkowa 610 MHz), Głogów/Legnica/Lubin (kanał TV nr 43; częstotliwość środkowa 650 MHz), Jelenia Góra 1 (kanał TV nr 57; częstotliwość środkowa 762 MHz), przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w multipleksach telewizji lokalnej.

W konkursie wyłoniono zwycięzców w dwóch lokalizacjach. Konkurs na nadawanie programu w Głogowie/Legnicy/Lubinie wygrała spółka TVL, producent programu TV Odra. Natomiast na nadawanie programu we Wrocławiu/Świdnicy wygrała spółka Telewizja Dolnośląska Echo, należąca do producenckiej ATM Grupy.

Na zagospodarowanie pozostałych multipleksów objętych konkursem nie wpłynęły żadne oferty.

[Łukasz Szewczyk]