SMS zachęcający do udziału w konkursie musi wyraźnie informować, kto jest jego organizatorem oraz jakie są koszty uczestnictwa i zasady. Jak wynika m.in. z Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, podawanie nieprawdziwej ceny i sugerowanie pewnej wygranej to łamanie prawa.

Każdy z nas musi pamiętać, że nie ma nic za darmo. Przedsiębiorstwa, które organizują konkursy SMS-owe, nie są organizacjami charytatywnymi - podkreśla w rozmowie z serwisem infoWire.pl Agnieszka Majchrzak z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Wysłanie SMS-u wiąże się z kosztami. Cenę można jednak łatwo określić. Jeżeli numer, pod który należy wysłać wiadomość, zaczyna się od 7, ceną będzie jego druga cyfra. Gdy natomiast numer rozpoczyna się od 9, cenę stanowić będą dwie kolejne cyfry - informuje ekspertka.

Jeśli konsument uzna, że został oszukany, może zgłosić reklamację u swojego operatora i organizatora konkursu lub dochodzić praw na drodze sądowej. Jeśli dojdzie do sprawy w sądzie, to nie konsument ma wykazać, że został oszukany, ale organizator konkursu musi udowodnić, że nie wprowadził w błąd - mówi Agnieszka Majchrzak. Za nieuczciwe praktyki UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 10% ubiegłorocznych przychodów.

Z roku na rok problemów z konkursami SMS-owymi ubywa. Nieuczciwi przedsiębiorcy obawiają się konsekwencji, a konsumenci są coraz bardziej świadomi, że muszą zachować ostrożność, bo nie można wygrać nic za darmo.

[Łukasz Szewczyk]