Ryzen Quake Champion Lp
Ryzen Quake Champion Lp
Ryzen Quake Champion Lp
Ryzen Quake Champion Lp
Ryzen Quake Champion LpRyzen Quake Champion Lp
Ryzen Quake Champion Lp


Regulamin promocji
  • Na adres pomoc@proline.pl należy przesłać wiadomość e-maila zawierającą w załączniku skan/fotografię dowodu zakupu w firmie ProLine produktu biorącego udział w tej promocji. Musi to być plik JPG albo PNG o wielkości poniżej 1MB. Prosimy o wysyłanie maili po 14 dniach od daty zakupienia zestawu komputerowego.
  • Temat maila musi zawierać a)"Promocja Quake Champions AMD", b) numer dokumentu sprzedaży.
  • Jeden odbiorca może otrzymać jeden klucz niezależnie od ilości zakupionych zestawów komputerowych.
  • Promocja dotyczy wyłącznie klientów detalicznych.
  • W przypadku wysłania zgłoszenia nie spełniającego powyższych wymagań realizacja zgłoszenia może znacząco się opóźnić bądź być niemożliwa.
  • Promocja trwa od godz. 15:00 dnia 21.12.2017 r. do 31.12.2017 r. lub do wyczerpania promocyjnych kluczy. Czas promocji może ulec zmianie. Promocja obejmuje produkty zakupione wyłącznie w sklepie internetowym www.proline.pl lub w jednym z salonów stacjonarnych sieci ProLine w terminie od godz. 15:00 dnia 21.12.2017 do 31.12.2017. Produkty zakupione poza wyznaczonym wyżej terminem nie podlegają promocji.